Jaunā mācību gada sākums

Nīcas vidusskola gaida savu saimi – 1.-12.klašu skolēnus, vecākus, skolas draugus – uz pirmo tikšanos jaunajā mācību gadā 3.septembrī plkst.9.00. Lasīt vairāk

Ģimenes dienas pasākums Nīcas vidusskolā

11.maijā Nīcas vidusskolas teritorijā bija liela rosība – tika svinēta Ģimenes diena, pulcējot ap 200 cilvēku. Interešu kopa “Svinam svētkus kopā” (tās sastāvā 12.klases skolnieces Justīne Siksna, Renāte Diķe, Aija Reķēna, vecāki Lasīt vairāk

Par stipru skolu, stipru Nīcu un Latviju

Atzīmējot Latvijas svētkus – Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu – , skolēni, skolotāji, mūsu novada skriešanas entuziasti un arī vecāki pulcējās skolas stadionā, lai piedalītos kopīgā skrējienā, braucienā vai gājienā “Par stipru skolu, Lasīt vairāk

Nīcas brunči plīvo Rīgā

22.aprīlī Nīcas vidusskolas folkloras kopa “Nīca” piedalījās tradicionālo deju konkursā “Vedam danci 2018”. Tradicionālo deju konkursā rotaļdejās un pāru dejās iegūts 2.pakāpes, kadriļās 1.pakāpes diploms. Skalu dejās Sandijai Staltai 1.pakāpe- Zelta dejotāja, Lasīt vairāk

Koris iegūst I pakāpes diplomu

5.aprīļa rītā Nīcas vidusskolas 5.-12.klašu koris devās uz Talsiem, lai piedalītos Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu konkursā “Dziesmai būt!”. Koris bija sagatavojis izpildīšanai “Tumša nakte”, latv.tdz.P.Plakida apdarē, “Kur tu Lasīt vairāk

 
Teksta un foto pārpublicēšanas gadījumā - obligāta atsauce uz mājas lapu

Nīcas vidusskola gaida savu saimi –

1.-12.klašu skolēnus, vecākus, skolas draugus –

uz pirmo tikšanos jaunajā mācību gadā

3.septembrī plkst.9.00.

Strauji tuvojas jaunais mācību gads un pedagogu atvaļinājumu laiks arī drīz beigsies. Daži Nīcas vidusskolas pedagogi jau uzsākuši jauno prasmju apguvi kādā no piedāvātajiem semināriem. 15.un 16.augustā direktore Lāsma Petermane, direktores vietniece mācību darbā Antra Šakale un pedagoģe un karjeras konsultante Elīna Krūma mācās Brīvprātīgā skolu tīkla Vasaras universitātē LU mācību centrā “Ratnieki”.Savukārt  9.augustā direktore Lāsma Petermane, direktores vietniece mācību darbā Antra Šakale un skolotāja Agita Mače apguva “Kompetenču pieeja mācību saturā: Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā”.  14.augustā A.Mače piedalījās seminārā “Mūsdienu paaudzes ietekme uz skolēna panākumiem un sadarbības formām izglītības iestādē un neformālā vidē”.

 

Informācija vecākiem par bērnu uzņemšanu skolā:

dokumentu iesniegšanu skolā  regulē MK noteikumi Nr.591 (spēkā no 2015.gada 13.oktobra)

Dokumentus var iesniegt katru darba dienu no plkst. 9.00 – 14.00. Par citu laiku dokumentu iesniegšanai, iespējams vienoties zvanot pa t. 29151943 (lietvede Andra Sileniece).

Līdzi jāņem šādi dokumenti:

  • vecāku vai likumiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments;
  • bērna izglītību apliecinošs dokuments:

2.-9.klasei un 11.-12.klasei – liecība,

1.klasei – pirmskolas izglītības iestādes izdota izziņa,

10.klasei – apliecība ar sekmju lapu.

  • bērna medicīniskā karte;
  • bērna pošu karte;
  • foto 3X4 cm (nepieciešams skolēnu apliecībai).

– skolas piedāvātā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – videjaizglitiba_plans

– vidusskolā iespējams apgūt papildizglītību komerczinībās (sīkāka informācija sadaļā “Mācības” – “Vidusskolas piedāvātās iespējas”

– skolas piedāvātā vispārējās pamatizglītības programma – pamatizglitiba_plans

– uz skolas veidlapas jāuzraksta iesniegums –  iesniegums

– parakstot iesniegumu, vecāki apliecina, ka ir iepazinušies ar skolas dokumentiem (tie norādīti iesnieguma paraugā). Ar šiem dokumentiem var iepazīties skolas mājas lapā.