Biznesa spēļu nakts Lielvārdē

23.novembrī Nīcas vidusskolas 15 jaunieši devās uz Lielvārdes Edgara Kauliņa vidusskolu, lai piedalītos projekta “Esi Līderis!” Spēļu naktī “Ledlauži!”. Spēļu nakts ir izvērties par gadskārtēju pasākumu, ko jaunieši gaida ar nepacietību, lai Lasīt vairāk

Koris iegūst 2.vietu Lietuvā

23.novembra rītā skolas 5.-9.klašu koris (kopā ar kora vadītāju Līgu Ameriku-Ansiņu, koncertmeistari Dinu Sleži unn skolotāju Ivetu Roni) kārtoja ceļasomas un devās uz Vievis – nelielu pilsētu netālu no Viļņas -, lai Lasīt vairāk

Nīcas novada mazpulcēni Ventspilī

Piektdien, 26. oktobrī agri no rīta, Nīcas un Otaņķu mazpulcēni devās uz Kurzemes mazpulku projektu forumu Ventspilī. Forumā katrs mazpulcēns prezentēja savu īstenoto gada projektu un piedalījās mazpulcēnu lauku labumu  tirdziņā. Šogad Lasīt vairāk

Rīgas skolotāji ierodas pieredzes apmaiņā

Iespējams, daudziem šķiet, ka skolēnu rudens brīvlaiks (un arī citi brīvlaiki) ir atpūta arī skolotājiem. Tomēr realitāte ir pavisam cita – skolēni atpūšas, bet skolotāji strādā un mācās. Pilnveido zināšanas tālākizglītības kursos, Lasīt vairāk

Skolēni turpina arī šogad apmeklēt “Panākumu Universitāti”

27.septembrī Nīcas vidusskolas 10.-12.klašu 18 jaunieši devās uz BA “TURĪBU” Rīgā, lai piedalītos Panākumu Universitātes lekcijās- diskusijās “Ievads mūsdienu uzņēmējdarbības aktualitātēs”. Ar jauniešiem diskutēja motivātors, uzņēmējs, dzīves zinātnieks Niks Jansons, lekcijas moto Lasīt vairāk

 
Teksta un foto pārpublicēšanas gadījumā - obligāta atsauce uz mājas lapu

  • 18.12. plkst.18.00  Ziemassvētku koncerts Nīcas kultūras namā.
  • 19.12. plkst.9.00  Ziemassvētku pasākums 1. – 4.klases skolēniem.
  • 19.12. plkst.16.00  Ziemassvētku pasākums 5. – 8.klases skolēniem.
  • 20.12. plkst.17.00 Ziemassvētku pasākums 9. – 12.klases skolēniem.
  • 21.12. plkst. 9.00 1. – 12.klasei  iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros koncertstunda- zvanu koris “Campanella”   Nīcas kultūras namā.
  • 21.12. I semestra noslēgums.

Nīcas vidusskolas 7. klases skolēni kopā ar audzinātāju E. Krūmu 30. novembrī devās mācību ekskursijā uz “Ventspils Digitālo centru”, kurā skolēniem bija iespēja darboties 2 tematiskajās darbnīcās – “Digitālā mājturība” un “3D pildspalvu darbnīca”. Skolēni iepazina praktiskā darbībā gan maketētāja, gan grafiskā dizainera profesijas un to elementus. Abās darbnīcās skolēni patstāvīgi izveidoja dizaina priekšmetus. “3D pildspalvu darbnīcā” skolēni, balstoties uz sniegto informāciju un prasmēm veidoja 2D vai 3D formāta priekšmetus. Savukārt, “Digitālajā mājturībā” skolēni veidoja datorgrafikas darbus.
Izveidoto darbu skolēni novietoja uz auduma maisiņiem, un darbojoties ar karstuma presi, pārnesa veidoto dizainu uz auduma maisiņiem. Sarunā ar darbnīcu pasniedzējām skolēni noskaidroja, ka svarīga ir vēlme mācīties, un apņēmība strādāt noteiktā darba vietā un darba vidē. Skolēniem šķita interesanti, ka vienai no pasniedzējām bija pedagoģiskā izglītība, kura viņai ļoti noderot darbojoties ar bērniem, pusaudžiem un jauniešiem.
Lekcija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants Vija Jurjeva

23.novembrī Nīcas vidusskolas 15 jaunieši devās uz Lielvārdes Edgara Kauliņa vidusskolu, lai piedalītos projekta “Esi Līderis!” Spēļu naktī “Ledlauži!”.

Spēļu nakts ir izvērties par gadskārtēju pasākumu, ko jaunieši gaida ar nepacietību, lai patīkami pavadītu vakaru draugu un jaunu paziņu lokā.

Spēļu nakti kopumā apmeklēja 169 azartiski līderi no visas Latvijas.

Spēle “Ledlauži” ir visaptveroša galda spēle, komandas veidošanas stratēģijas izstrādē un lēmumu pieņemšanā. Treniņš, kurā apgūst prasmi komunicēt, sadarboties, uztvert, ieklausīties un izprast līdzcilvēkus. Spēle balstās uz jaunu kontaktu veidošanu un cilvēku dažādo būtību pieņemšanu. Ar spēles palīdzību, pildot dažādus uzdevumus, skolēni labāk iepazīstas, mācās komunicēt savā starpā un pieņemt citam citu. Spēlētāji uzzina interesantus jaunumus cits par citu, otra cilvēka labākās īpašības, uzskatus un domāšanas veidu, kā arī saprot savu tēlu pārējo spēles dalībnieku skatījumā. Spēle ir vērsta uz pozitīvu citu cilvēku uztveri un veido labu atmosfēru jebkurā klasē vai cilvēku grupā.

Šajā gadā neviens nebija konkurents, bet visiem bija jāsadraudzējas, lai iegūtu uzvaru, tāpēc ieguvēji bija visi. Tomēr, kā jau visas spēles, arī šī radīja azartu, kas lika tiekties pēc uzvaras.

Atzinības ieguva katra spēļu galda uzvarētājs, un īpaši lepojamies ar  Valtu Vecbaštiku, kurš bija viens no uzvarētājiem.