Nīcas vidusskolas Skolēnu valdei 25 gadu darbības jubileja

Jau no pirmdienas Nīcas vidusskolā dienas rit Skolēnu valdes 25. jubilejas zīmē. Pirmdiena iesākās ar jauku pārsteigumu – skolas administrācijas dāvanu skolēniem – jaunās SV telpas atklāšanu. Svētku nedēļas ietvaros uz skolu Lasīt vairāk

Nīcas vidusskolā – RAIBĀS STILU DIENAS

Hei, visi, visi skolai piederīgie – skolēni, skolotāji, darbinieki! No 20.līdz 23.februārim Nīcas vidusskolā – RAIBĀS STILU DIENAS tas nozīmē, ka ikvienam būs iespēja ierasties skolā  citādākā apģērbā nekā ierasts. Pirmdiena – Lasīt vairāk

Skolēnu valde atzīmēs 25.darbošanās gadu

Mazāk runā, vairāk dari! (Skolēnu valdes moto) Nīcas vidusskolas SKOLĒNU VALDE laikā no 20.līdz 23.februārim atzīmēs DIVDESMIT PIEKTO darbošanās jubilejas gadu. Šīs nedēļas ietvaros skolā notiks dažādas aktivitātes un pasākumi. Būs arī Lasīt vairāk

Sākumskolas komandas dalība dziedāšanas sacensībās “Lakstīgala 2017”

Kuldīgā 2.februārī norisinājās Kurzemes latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensības „Lakstīgala 2017”. Konkursā piedalījās astoņas komandas no dažādām Kurzemes izglītības iestādēm – no Ēdoles pamatskolas, Turlavas pamatskolas, Lībagu sākumskolas, Puzes pamatskolas un no Nīcas Lasīt vairāk

Raiens piedalās spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”

12.oktobrī 7.klases skolēns Raiens Ronis kopā ar atbalstītāju pulku un klases audzinātāju Aivi Karzonu devās uz Rīgu, lai piedalītos Latvijas TV erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” atlases kārtā. Šajā kārtā 12 skolēniem Lasīt vairāk

 
Teksta un foto pārpublicēšanas gadījumā - obligāta atsauce uz mājas lapu

Atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, 23.februārī Nīcas Informācijas centrā notika kopīga latviešu valodas stunda Nīcas vidusskolas un Rudes pamatskolas 5.klašu skolēniem. Bērni piedalījās viktorīnā par dažādiem latviešu valodas jautājumiem, iepazinās ar Nīcas apkārtnē savāktajām tautas dziesmām, mēģināja minēt senos Nīcas vietvārdus. Paldies Gitai Vanagai par senlietu krātuves izrādīšanu! Atkal pārliecinājāmies, cik mūsu novadā ir bagāts mantojums. Bērni pēc stāstījuma bija fiksējuši vairāk kā 30 īpatnējus lietu nosaukumus. Paldies arī Dacei Vecbaštikai par laipno uzņemšanu!

IMG_0739

Jau no pirmdienas Nīcas vidusskolā dienas rit Skolēnu valdes 25. jubilejas zīmē. Pirmdiena iesākās ar jauku pārsteigumu – skolas administrācijas dāvanu skolēniem – jaunās SV telpas atklāšanu. Svētku nedēļas ietvaros uz skolu bija uzaicināti ielu vingrotāji, kas aizrāva skolēnus ar demonstrējumiem, iesaistot skolēnus aktivitātēs. Uz skolu pirmdien aicināti bija arī bijušie SV dalībnieki Diāna Ansule, Rita Dreiže, Santa Simsone un Skolēnu valdes ideju iedibinātājs Agris Petermanis.

Skolēnu valde aicināja nedēļu aizvadīt Raibo stilu dienās: atsaucība bija liela, nedēļas nogalē  par Sportiskā stila ievērotāju atzīta Laura Vecbaštika un Anna Sīle, labākās Rūtainā, strīpainā un punktainā stila ievērotājas – Monika Krūče, Elza Šķila, Anna Vecbaštika, spilgtākā Krāsainā stila ievērotāja – Ksenija Jansone, taču Priekšzīmīgā zinīša titula ieguvēji ir Rūdolfs Šuklais, Daniels Buks un Mārtiņš Miemis. Skolēnu valdes meitenes ikdienas dienas dažādošanai jaunākajiem klašu skolēniem 2.stāva gaitenī izveidoja “klasītes”. Bet skolēnu valdes jubilejas kulminācija – visiem skolēniem Skolēnu valdes dalībnieku organizētā viktorīna par Skolēnu valdes darbu, valdes himnas dziedāšana, Skolēnu valdes prezidenta sveiciens jubilejā, konfetī,  daudz baltu dieniņu vēlējumi dziesmas veidā un visu klātesošo cienāšana ar pašu dalībnieku ceptajiem kēksiņiem.

Lai Skolēnu valdei daudz radošu ideju, ieceru un vēlmes tās īstenot!

  • 20.02. – 24.02. skolēnu valdes 25.gadu jubilejas nedēļa
  • 20.02.  koncertprogramma veltīta Mārai Zālītei
  • 20.02. ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi
  • 21.02. diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasei
  • 22.02. starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 9.-12.klasei
  • 22.02. diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei
  • 22.02. satiksmes drošības pasākums  1.-3.klasei
  • 22.02.  novada vokālās mūzikas konkurss”Balsis”kultūras namā.
  • 23.02. diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei
  • 24.02. skolēni apmeklē izglītības izstādi “Skola 2017” Rīgā.