Pavasara svētki kopā ar vecvecākiem

21.martā skolas vestibilā rosījās daudzi jo daudzi sākumskolas skolēni, jo bērni gaidīja atnākam savas mīļās vecmāmiņas un vectētiņus, lai kā katru gadu parādītu vecvecākiem, kā tad te – skolā – viņiem klājas. Lasīt vairāk

PAVASARA SVĒTKI

Es šodien jums dāvinu prieku, To prieku, ko pavasars sniedz, Kas šūposies pūpola zarā Un saulei ar aci miedz. Mīļi aicinām 21.martā plkst.12.00 vecvecākus uz PAVASARA SVĒTKIEM. 12.15 – atklātās stundas sākumskolas Lasīt vairāk

Nīcas vidusskolas Skolēnu valdei 25 gadu darbības jubileja

Jau no pirmdienas Nīcas vidusskolā dienas rit Skolēnu valdes 25. jubilejas zīmē. Pirmdiena iesākās ar jauku pārsteigumu – skolas administrācijas dāvanu skolēniem – jaunās SV telpas atklāšanu. Svētku nedēļas ietvaros uz skolu Lasīt vairāk

Nīcas vidusskolā – RAIBĀS STILU DIENAS

Hei, visi, visi skolai piederīgie – skolēni, skolotāji, darbinieki! No 20.līdz 23.februārim Nīcas vidusskolā – RAIBĀS STILU DIENAS tas nozīmē, ka ikvienam būs iespēja ierasties skolā  citādākā apģērbā nekā ierasts. Pirmdiena – Lasīt vairāk

Skolēnu valde atzīmēs 25.darbošanās gadu

Mazāk runā, vairāk dari! (Skolēnu valdes moto) Nīcas vidusskolas SKOLĒNU VALDE laikā no 20.līdz 23.februārim atzīmēs DIVDESMIT PIEKTO darbošanās jubilejas gadu. Šīs nedēļas ietvaros skolā notiks dažādas aktivitātes un pasākumi. Būs arī Lasīt vairāk

 
Teksta un foto pārpublicēšanas gadījumā - obligāta atsauce uz mājas lapu

esi_lideris24.martā komanda JUST DO IT (Krista Otaņķe, Valts Vecbaštiks, Roberts Šīmanis; konsultējošā skolotāja Agita Mače) piedalījās projekta “Esi Līderis” pamatskolas programmas “STARTS”  konkursa “PROFESIONĀLIS” finālsacensībās un desmit komandu konkurencē ieguva 2. vietu. Pasākums norisinājās Dienvidu filiālē  “SEB finanšu centrs”. Spēles gaitā katra komanda iejutās bankas lomā, pirka un pārdeva valūtu, ar mērķi gūt vislielāko peļņu. Pēc spēles skolēni iepazinās ar SEB bankas darbību, devās ekskursijā pa lielo 10 stāvu ēku, aprunājās ar darbiniekiem par viņu darba pienākumiem. Pēc tam sekoja spēles analīze un apbalvošana. Mūsu skolēni tika pie vērtīgām SEB bankas balvām- austiņām, ārējās uzlādes baterijām un citām piemiņas veltēm.

 

  • 27.marts – Republikas latviešu valodas olimpiāde Rīgā
  • 28.marts – Kurzemes novada Skatuves runas konkurss Saldū
  • 28.marts – Vecāku diena
  • 29.marts – 1.-4.klase apmeklē Liepājas teātra izrādi “Dzelsomīno melu zemē”
  • 29.marts – atklātā ģeogrāfijas olimpiāde 7.klasēm Aizputē
  • 30.marts – valsts diagnosticējošais darbs ķīmijā 11.klasei
  • 30.marts – atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5.-6.klasēm Aizputē
  • 31.marts – 3.klase piedalās pasākumā “Sporto visa klase” Kuldīgā
  • 31.marts – ekonomikas un uzņēmējdarbības konkurss vidusskolēniem “Zemais starts” Ventspilī
IMG_0996

21.martā skolas vestibilā rosījās daudzi jo daudzi sākumskolas skolēni, jo bērni gaidīja atnākam savas mīļās vecmāmiņas un vectētiņus, lai kā katru gadu parādītu vecvecākiem, kā tad te – skolā – viņiem klājas. Sākumskolas bērni vispirms aicināja savus ciemiņus uz klasēm, lai tur kopīgi darbotos, pastāstītu par skolas dzīvi, iepriecinātu vecvecākus ar pašgatavotām dāvaniņām un mīļi parunātu.  Turpinājumā vecvecāki tika aicināti uz koncertu “Dāvāsim prieku, dāvāsim smaidus” skolas aktu zālē. Tajā visu savu varēšanu, aizrautību un degsmi, un vēlmi iepriecināt atklāja gan dziedātāji, gan dejotāji. Turklāt skolēni bija noskaidrojuši, ar ko nodarbojas viņu vecvecāki, kas viņiem patīk un ko labprāt dara kopā. Koncertā, kas tika veidots kā TV raidījums un kuru vadīja Anete un Justīne, piedalījās sākumskolas koris un ansamblis, visu sākumskolas klašu dziedātāji, 1.,2., 4.klašu tautas deju  dejotāji, kā arī vokāli instrumentāla, vecāko klašu skolēnu pašu veidota radoša apvienība, kam devuši nosaukumu “Aliferus”.

Šai jaukajai dienai kopā ar vecvecākiem skolēniem palīdzēja sagatavoties skolotāji –  Solveiga Mačiņa, Daina Jurga,  Andra Eglīte, Ilva Rasa, Irēna Freimane, Irēna Laukgale, Iveta Rone.

Foto no pasākuma sadaļā FOTO.