Valsts svētku nedēļā

Ar dažādām aktivitātēm skolā aizvadīta Tēvzemes nedēļa, pieminot, atceroties un pārdomājot svarīgo, nozīmīgo un vērtīgo mūsu zemei, tautai un valstij. Šajā nedēļā skolas muzejā skolēniem bija iespēja apskatīt izstādi par Lāčplēša kara Lasīt vairāk

Skolai 80 nosvinēti

Esam kopā godam atzīmējuši savas skolas astoņdesmito jubileju. Sirsnīga atkalredzēšanās prieka, pozitīvu emociju, smaidu un bagātu atmiņu pilni izvērtās svētki Nīcas skolas skartajiem: gan esošajiem un bijušajiem skolotājiem un darbiniekiem, kā arī Lasīt vairāk

Korim skatē I pakāpe

28.aprīlī Grobiņas ģimnāzijā notika Liepājas apkārtnes novadu skolu koru konkurss – skate, kurā arī mūsu skolas 5.-11.klašu korim bija jāapliecina savs varējums, lai varētu piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju Lasīt vairāk

Jauna pieredze konkursā “eXperiments”

Tieši pirms Lieldienu brīvdienām, 2. aprīlī, Liepājā notika Latvenergo koncerna erudīcijas konkursa “eXperiments” otrā pusfināla kārta. Tajā tikās piecas fizikā spēcīgākās komandas no Kurzemes puses skolām, to skaitā pirmo reizi arī mūsu Lasīt vairāk

Dejotāji rāda savu varēšanu atlases skatē Liepājā

28.martā Liepājas Olimpiskajā centrā notika Liepājas pilsētas aun apkārtējo novadu skolu tautas deju kolektīvu atlases skate, kurā tika vērtēts dejotāju sniegums un varēšana repertuāra apguvē XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju Lasīt vairāk

 
Teksta un foto pārpublicēšanas gadījumā - obligāta atsauce uz mājas lapu
  • 30.11. Starpnovadu bioloģijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem.
  • 01.12. izmēģinājuma eksāmens latviešu valodā un literatūrā 9.klasei.
  • 01.12. Liepājas Universitātes pārstāvja nodarbība vidusskolēniem.
  • 02.12. izmēģinājuma eksāmens matemātikā 12.klasei.
  • 05.12. Jauno ģeogrāfu skolas nodarbība Liepājā.

Nīcas vidusskolas arodorganizācija un vairums pedagogu solidarizējas ar Latvijas izglītības darbiniekiem brīdinājuma streikā š.g. 27.novembrī, atbalstot LIZDA prasības par izglītības sistēmas sakārtošanu.

1.Pilnveidot pedagogu darba samaksas jauno modeli, ņemot vērā LIZDA priekšlikumus, kā arī novirzīt likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” rezervētos 9 milj. euro pārejas periodam Ministru kabineta noteikumu Nr. 1616 un Nr. 836 pilnveidei, paredzot darba samaksas nosacījumu uzlabošanu pirmsskolas izglītības iestādēs un mazajās izglītības iestādēs (izglītojamo skaits līdz 100) strādājošajiem, atbalsta personālam, kā arī nepieļaut darba samaksas pasliktināšanu nozarē strādājošajiem;

 2.Paredzēt zinātnes un augstākās izglītības darbinieku darba samaksas paaugstināšanu, nodrošinot Augstskolu likuma 78.panta septītās daļas pakāpeniskai izpildei likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” papildus finansējumu 6 milj. euro un Zinātniskās darbības likuma 33.panta otrās daļas pakāpeniskai izpildei likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” papildus finansējumu 3,6 milj. Euro.

Brīdinājuma streikā piedalās 20 pedagogi, nepiedalās 18 pedagogi (4 no tiem ir administrācijas pārstāvji, kas streikā nepiedalās, bet atbalsta izvirzītās prasības un interešu izglītības pedagogi.)

 

Aicinām vidusskolas audzēkņus un vecākus solidarizēties ar pedagogu prasībām un skolēniem patstāvīgi strādāt mājās.

Visi skolēni, kuri 27.novembrī skolā ieradīsies, tiks nodarbināti patstāvīgā darbā.

 

Nīcas vidusskolā saņemts MikroTik dāvinājums

Nīcas vidusskolā 80.jubilejas gadā saņemta vēl kāda vērtīga dāvana – novembra sākumā skolai bezvadu interneta aprīkojuma komplektu atsūtījis SIA „Mikrotīkls”. Dāsnais dāvinātājs ir uzņēmums, kas starptautiski pazīstams ar zīmolu MikroTik, tas dibināts Latvijā un 20 gadu darbības laikā attīstījies par vērienīgu un pasaulē zināmu datortīklu aprīkojuma ražotāju. Jaunais aprīkojums nodrošinās kvalitatīvu bezvadu interneta pārklājumu visās skolas iekštelpās , tai skaitā pašvaldības Jauniešu centrā, un arī laukumā pie skolas pagalma ieejas. Ar mūsdienīgo un efektīvo interneta tīklu tiks būtiski uzlabots mācību un izziņas process skolēniem un darba apstākļi skolas un Jauniešu centra darbiniekiem.

Skolai gan patstāvīgi jāorganizē un jāfinansē nepieciešamo palīgmateriālu iegāde un aprīkojuma montāžas darbi, ko plānots uzsākt nekavējoties. Paredzams, ka līdz nākošā gada februāra beigām darbi būs pabeigti.

Nīcas vidusskolas saime patiesi priecājas par dāvanu un ir no sirds pateicīgi MikroTik ļaudīm. Par dāvinājuma piegādes organizēšanu paldies sakām Nīcas novada pašvaldības IT speciālistam Uģim Volkovam.