Monthly Archives: februāris 2017

  • 27.02. skolēni piedalās galda tenisa sacensībās
  • 28.02. valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei
  • 01.03. valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasei
  • 01.03. novada skatuves runas konkurss
  • 02.03. skolēni piedalās novusa sacensībās Priekulē
  • 02.03. vidusskolas ansamblis piedalās Kurzemes reģiona vokālās mūzikas konkursā “Balsis” Saldū.
  • 03.03. skolēni piedalās Aizputes novada atklātajā angļu valodas olimpiādē 7.klasei
  • 03.03. vidusskolēni piedalās biznesa spēlē Saldū.

Atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, 23.februārī Nīcas Informācijas centrā notika kopīga latviešu valodas stunda Nīcas vidusskolas un Rudes pamatskolas 5.klašu skolēniem. Bērni piedalījās viktorīnā par dažādiem latviešu valodas jautājumiem, iepazinās ar Nīcas apkārtnē savāktajām tautas dziesmām, mēģināja minēt senos Nīcas vietvārdus. Paldies Gitai Vanagai par senlietu krātuves izrādīšanu! Atkal pārliecinājāmies, cik mūsu novadā ir bagāts mantojums. Bērni pēc stāstījuma bija fiksējuši vairāk kā 30 īpatnējus lietu nosaukumus. Paldies arī Dacei Vecbaštikai par laipno uzņemšanu!

Jau no pirmdienas Nīcas vidusskolā dienas rit Skolēnu valdes 25. jubilejas zīmē. Pirmdiena iesākās ar jauku pārsteigumu – skolas administrācijas dāvanu skolēniem – jaunās SV telpas atklāšanu. Svētku nedēļas ietvaros uz skolu bija uzaicināti ielu vingrotāji, kas aizrāva skolēnus ar demonstrējumiem, iesaistot skolēnus aktivitātēs. Uz skolu pirmdien aicināti bija arī bijušie SV dalībnieki Diāna Ansule, Rita Dreiže, Santa Simsone un Skolēnu valdes ideju iedibinātājs Agris Petermanis.

Skolēnu valde aicināja nedēļu aizvadīt Raibo stilu dienās: atsaucība bija liela, nedēļas nogalē  par Sportiskā stila ievērotāju atzīta Laura Vecbaštika un Anna Sīle, labākās Rūtainā, strīpainā un punktainā stila ievērotājas – Monika Krūče, Elza Šķila, Anna Vecbaštika, spilgtākā Krāsainā stila ievērotāja – Ksenija Jansone, taču Priekšzīmīgā zinīša titula ieguvēji ir Rūdolfs Šuklais, Daniels Buks un Mārtiņš Miemis. Skolēnu valdes meitenes ikdienas dienas dažādošanai jaunākajiem klašu skolēniem 2.stāva gaitenī izveidoja “klasītes”. Bet skolēnu valdes jubilejas kulminācija – visiem skolēniem Skolēnu valdes dalībnieku organizētā viktorīna par Skolēnu valdes darbu, valdes himnas dziedāšana, Skolēnu valdes prezidenta sveiciens jubilejā, konfetī,  daudz baltu dieniņu vēlējumi dziesmas veidā un visu klātesošo cienāšana ar pašu dalībnieku ceptajiem kēksiņiem.

Lai Skolēnu valdei daudz radošu ideju, ieceru un vēlmes tās īstenot!