Daily Archives: 14/02/2017

Hei, visi, visi skolai piederīgie – skolēni, skolotāji, darbinieki!

No 20.līdz 23.februārim Nīcas vidusskolā – RAIBĀS STILU DIENAS

tas nozīmē, ka ikvienam būs iespēja ierasties skolā  citādākā apģērbā nekā ierasts.

Pirmdiena – sportiskais stils

Otrdiena – strīpaino, punktaino un rūtaino diena

Trešdiena – krāsu diena

Ceturtdiena – priekšzīmīgais zinīšu stils

Katru dienu pēc 2.stundas visi stilam piederīgie tiksimies uz kopīgu foto skolas foajē.

AKTĪVĀKAJIEM, RADOŠĀKAJIEM, ORIĢINĀLĀKAJIEM – PĀRSTEIGUMA BALVIŅAS!

Būsim aktīvi un padarīsim dienas STILĪGĀKAS!

Organizatori: 5.-8.kl.SKOLĒNU VALDE

Mazāk runā, vairāk dari! (Skolēnu valdes moto)

Nīcas vidusskolas SKOLĒNU VALDE laikā no 20.līdz 23.februārim atzīmēs DIVDESMIT PIEKTO darbošanās jubilejas gadu.

Šīs nedēļas ietvaros skolā notiks dažādas aktivitātes un pasākumi.

Būs arī pārsteigumi!

Kuldīgā 2.februārī norisinājās Kurzemes latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensības „Lakstīgala 2017”. Konkursā piedalījās astoņas komandas no dažādām Kurzemes izglītības iestādēm – no Ēdoles pamatskolas, Turlavas pamatskolas, Lībagu sākumskolas, Puzes pamatskolas un no Nīcas vidusskolas.  Pasākuma dalībnieki bija apguvuši pazīstamāko latviešu tautasdziesmu izlasi no krājuma „Lakstīgala”, ko sakārtojis latviešu kordiriģents Roberts Zuika, tāpat dalībnieki piedalījās viktorīnā, kur atpazina latviešu mūzikas instrumentus, latvju zīmes, tautasdziesmas, latviešu vecvārdus un veica vēl citus uzdevumus tradicionālajā latviešu kultūrā. Visi konkursa dalībnieki bija izcili sagatavojušies un ieguva līdzvērtīgu punktu skaitu, tāpēc žūrija lēma, ka visas komandas tiek apbalvotas ar 1. pakāpes diplomiem. Konkursa noslēgumā VISC interešu izglītības un audzināšanas nodaļas vecākā referente Rita Platpere un VISC interešu izglītības un audzināšanas nodaļas projektu koordinatore Māra Mellēna apsveikuma runas beidza ar aicinājumu – uz tikšanos 2018. gadā, kad latviešu tautasdziesmu sacensība „Lakstīgala” norisināsies 15.reizi. Mēs varam lepoties ar savām čaklajām dziedātājām Eviju Latvenu, Līgu Lapiņu, Liju Anni Džesiku Dāli, Elīnu Tupesi un Katrīnu Filaku. No sirds pateicos meiteņu ģimenēm un tiem Nīcas vidusskolas saimes ļaudīm, kuri palīdzēja, iedrošināja un uzmundrināja, lai mēs godam varētu piedalīties šajās Kurzemes reģiona dziedāšanas sacensībās.

Nīcas vidusskolas Mūzikas skolotāja Daina Jurga