Daily Archives: 20/02/2017

  • 20.02. – 24.02. skolēnu valdes 25.gadu jubilejas nedēļa
  • 20.02.  koncertprogramma veltīta Mārai Zālītei
  • 20.02. ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi
  • 21.02. diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasei
  • 22.02. starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 9.-12.klasei
  • 22.02. diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei
  • 22.02. satiksmes drošības pasākums  1.-3.klasei
  • 22.02.  novada vokālās mūzikas konkurss”Balsis”kultūras namā.
  • 23.02. diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei
  • 24.02. skolēni apmeklē izglītības izstādi “Skola 2017” Rīgā.