Daily Archives: 27/02/2017

  • 27.02. skolēni piedalās galda tenisa sacensībās
  • 28.02. valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei
  • 01.03. valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasei
  • 01.03. novada skatuves runas konkurss
  • 02.03. skolēni piedalās novusa sacensībās Priekulē
  • 02.03. vidusskolas ansamblis piedalās Kurzemes reģiona vokālās mūzikas konkursā “Balsis” Saldū.
  • 03.03. skolēni piedalās Aizputes novada atklātajā angļu valodas olimpiādē 7.klasei
  • 03.03. vidusskolēni piedalās biznesa spēlē Saldū.