Daily Archives: 03/03/2017

  • 06.03. skolas vēstures muzejā cikla “Laikmeta liecības” ietvaros notiek  izstādes “Nīcas vidusskolas skolēnu  ražošanas brigāde” atklāšana
  • 07.03. valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei
  • 07.03. vidusskolas meitenes piedalās volejbola sacensībās Grobiņā.
  • 09.03. 12.klases skolēns Sandijs Mielavs piedalās valsts matemātikas olimpiādē Rīgā.
  • 11.03. plkst.10.00  Nīcas novada izglītības iestāžu konference “Laimīgā ģimenē – laimīgs bērns!”