Daily Archives: 21/03/2017

21.martā skolas vestibilā rosījās daudzi jo daudzi sākumskolas skolēni, jo bērni gaidīja atnākam savas mīļās vecmāmiņas un vectētiņus, lai kā katru gadu parādītu vecvecākiem, kā tad te – skolā – viņiem klājas. Sākumskolas bērni vispirms aicināja savus ciemiņus uz klasēm, lai tur kopīgi darbotos, pastāstītu par skolas dzīvi, iepriecinātu vecvecākus ar pašgatavotām dāvaniņām un mīļi parunātu.  Turpinājumā vecvecāki tika aicināti uz koncertu “Dāvāsim prieku, dāvāsim smaidus” skolas aktu zālē. Tajā visu savu varēšanu, aizrautību un degsmi, un vēlmi iepriecināt atklāja gan dziedātāji, gan dejotāji. Turklāt skolēni bija noskaidrojuši, ar ko nodarbojas viņu vecvecāki, kas viņiem patīk un ko labprāt dara kopā. Koncertā, kas tika veidots kā TV raidījums un kuru vadīja Anete un Justīne, piedalījās sākumskolas koris un ansamblis, visu sākumskolas klašu dziedātāji, 1.,2., 4.klašu tautas deju  dejotāji, kā arī vokāli instrumentāla, vecāko klašu skolēnu pašu veidota radoša apvienība, kam devuši nosaukumu “Aliferus”.

Šai jaukajai dienai kopā ar vecvecākiem skolēniem palīdzēja sagatavoties skolotāji –  Solveiga Mačiņa, Daina Jurga,  Andra Eglīte, Ilva Rasa, Irēna Freimane, Irēna Laukgale, Iveta Rone.

Foto no pasākuma sadaļā FOTO.