Daily Archives: 29/03/2017

28.martā Saldū notika Kurzemes reģiona skatuves runas konkurss. Ar labiem panākumiem tajā startējuši 5 mūsu skolas skolēni.

1.klases skolēns Alberts Kaunesis ieguvis 1.pakāpes diplomu. 3.klases skolniece Evita Cābele, 4.klase skolniece Keitija Miksone, 7.klases skolniece Ksenija Jansone un 12.klases skolnieks Valters Ceplenieks saņēmuši 2. pakāpes diplomus.

Paldies skolotājām I.Freimanei, A.Eglītei, I.Rasai, V.Baltaiskalnai un S.Vadonei.