Daily Archives: 05/06/2017

2017.gada 10.jūnijā plkst. 14.00 Nīcas kultūras namā izlaidums 9.klases skolēniem:

Līga Madara Amere, Ģirts Eglītis, Ēvalds Alberts Galeckis, Sanita Kaže, Edgars Miķelis Kovaļskis, Everita Kozule, Laura Maisiņa, Raivis Pūķis, Markuss Siliņš, Gatis Sils, Oskars Štāls, Nils Tumševics, Artūrs Vecbaštiks, Sanita Vītola, Sandra Zvirbule

2017.gada 10.jūnijā plkst. 18.00 Nīcas kultūras namā izlaidums 12.klases skolēniem:

Valters Ceplenieks, Edijs Cibulis, Rēzija Čaure, Agnija Drāzniece, Emīls Jansons, Krists Laugalis, Sandijs Mielavs, Karīna Nolle, Henrijs Silenieks, Andrejs Teležis, Anna Krista Vēliņa, Laura Ziemele