30.jūnijā 12.klases skolēni saņem centralizēto eksāmenu sertifikātus un vidējās izglītības dokumentus. Ir prieks par skolēnu eksāmenu rezultātiem, kas mūsu skolēniem latviešu valodā, matemātikā un fizikā vidēji ir augstāki nekā valstī. Lai absolventiem piepildās visas nākotnes ieceres!