Monthly Archives: septembris 2017

28.septembrī Nīcas novada Skolotāju dienas pasākumā tika apbalvoti skolotāji:

  1. Līga Amerika – Ansiņa – par dziedāšanas mīlestības uzturēšanu un veiksmīgu dalību Eiropas koru olimpiādē.
  2. Sarmīte Čirkše – par ieguldīto darbu, sagatavojot izglītojamos valsts pārbaudes darbos matemātikā un dažādiem konkursiem.
  3. Sandra Pankoka – par aktīvu darbu muzejpedagoģijā, dažādu izstāžu organizēšanā un popularizēšanā, un skolēnu iesaistīšanu radošos projektos.
  4. Solveiga Mačiņa – par iniciatīvu un ieguldīto darbu mākslinieciskajā pašdarbībā, saglabājot novada kultūrvēsturisko mantojumu.
  5. Gunārs Lociks – par darba mīlestību, radošumu un iniciatīvu izglītojamo dzīves prasmju un tikumu veicināšanā.
  6. Iveta Rone – par radošo ideju īstenošanu skolā un izglītojamo veiksmīgu sadarbību un panākumiem, sagatavojot skolēnus Latvijas 40.skolēnu zinātniskajai konferencei.

 Šajā mācību gadā 10 Nīcas vidusskolas aktīvi, radoši un mērķtiecīgi jaunieši (Līga Madara Amere, Sanita Vītola, Jolanta Rozenbaha, Edgars Miķelis Kovaļskis, Artūrs Vecbaštiks, Markuss Siliņš, Nikola Paula Stase, Līva Kate Šmiukše, Mārtiņš Freimanis un Miķelis Pričins) pievienojās profesionālās pilnveides programmai “Panākumu Universitāte”. Jaunieši mācību gada laikā iesaistīsies 8 interesantās, motivējošās lekcijās- diskusijās ar pieredzējušiem un veiksmīgiem uzņēmējiem, sportistiem, kultūras darbiniekiem, tā iepazīstot profesiju daudzveidību.

25.septembrī pirmās tikšanās tēma bija ”Personības ideāli un vērtības”. Jaunieši guva vērtīgas atziņas par sevis pilnveidošanu, attiecību veidošanu, dzīvošanu saskaņā ar sevi no Uģa Kuģa, pieredzē dalījās Reinis Nitišs un Dita Grauda par savām karjeras gaitām, dzīves izaicinājumiem un lēmumu pieņemšanu.

Skolēni ļoti novērtē un saka paldies Nīcas vidusskolas direktorei un novada domei par atbalstu un iespējām, lai varētu apmeklēt šīs nodarbības.

Skolotāja Agita Mače

 

26.septembrī Nīcas vsk. 4.-7.kl.skolēni piedalījās vieglatlētikas četrcīņas sacensībās Vaiņodē un izcīnīja godalgotas vietas:
Sandija Stalta (6.klase) –  1.vieta,
Dāvids Markus Mokorenko (5.klase) –  1.vieta,
Katrīna Filaka (5.klase) – 2.vieta,
Daniels Buks (5.klase) – 3.vieta.