16.septembrī Nīcas pensionāru biedrības “Ziedēt arī atvasarā” organizētajā pasākumā Nīcas vidusskolai tika uzdāvināts īpašs galdauts – to darinājušas rokdarbu kopas “Vēlziedes” dalībnieces par godu Latvijas simtgadei. Laikā, kad tapa galdauts un bija nolemts, ka to saņems skola, rūpes par galdautu tika uzticētas tobrīd jaunākajai skolniecei Annai Vecbaštikai, un nu Anna šo galdautu, saņēmusi no rokdarbniecēm, nodod skolas muzeja vadītājai Sandrai Pankokai glabāšanā. Bet tad, kad svinēsim svētkus, to klāsim uz galda. Paldies par skaisto dāvanu, lai priecē tā mūs daudzos svētkos!