Daily Archives: 27/09/2017

 Šajā mācību gadā 10 Nīcas vidusskolas aktīvi, radoši un mērķtiecīgi jaunieši (Līga Madara Amere, Sanita Vītola, Jolanta Rozenbaha, Edgars Miķelis Kovaļskis, Artūrs Vecbaštiks, Markuss Siliņš, Nikola Paula Stase, Līva Kate Šmiukše, Mārtiņš Freimanis un Miķelis Pričins) pievienojās profesionālās pilnveides programmai “Panākumu Universitāte”. Jaunieši mācību gada laikā iesaistīsies 8 interesantās, motivējošās lekcijās- diskusijās ar pieredzējušiem un veiksmīgiem uzņēmējiem, sportistiem, kultūras darbiniekiem, tā iepazīstot profesiju daudzveidību.

25.septembrī pirmās tikšanās tēma bija ”Personības ideāli un vērtības”. Jaunieši guva vērtīgas atziņas par sevis pilnveidošanu, attiecību veidošanu, dzīvošanu saskaņā ar sevi no Uģa Kuģa, pieredzē dalījās Reinis Nitišs un Dita Grauda par savām karjeras gaitām, dzīves izaicinājumiem un lēmumu pieņemšanu.

Skolēni ļoti novērtē un saka paldies Nīcas vidusskolas direktorei un novada domei par atbalstu un iespējām, lai varētu apmeklēt šīs nodarbības.

Skolotāja Agita Mače

 

26.septembrī Nīcas vsk. 4.-7.kl.skolēni piedalījās vieglatlētikas četrcīņas sacensībās Vaiņodē un izcīnīja godalgotas vietas:
Sandija Stalta (6.klase) –  1.vieta,
Dāvids Markus Mokorenko (5.klase) –  1.vieta,
Katrīna Filaka (5.klase) – 2.vieta,
Daniels Buks (5.klase) – 3.vieta.