Daily Archives: 28/09/2017

28.septembrī Nīcas novada Skolotāju dienas pasākumā tika apbalvoti skolotāji:

  1. Līga Amerika – Ansiņa – par dziedāšanas mīlestības uzturēšanu un veiksmīgu dalību Eiropas koru olimpiādē.
  2. Sarmīte Čirkše – par ieguldīto darbu, sagatavojot izglītojamos valsts pārbaudes darbos matemātikā un dažādiem konkursiem.
  3. Sandra Pankoka – par aktīvu darbu muzejpedagoģijā, dažādu izstāžu organizēšanā un popularizēšanā, un skolēnu iesaistīšanu radošos projektos.
  4. Solveiga Mačiņa – par iniciatīvu un ieguldīto darbu mākslinieciskajā pašdarbībā, saglabājot novada kultūrvēsturisko mantojumu.
  5. Gunārs Lociks – par darba mīlestību, radošumu un iniciatīvu izglītojamo dzīves prasmju un tikumu veicināšanā.
  6. Iveta Rone – par radošo ideju īstenošanu skolā un izglītojamo veiksmīgu sadarbību un panākumiem, sagatavojot skolēnus Latvijas 40.skolēnu zinātniskajai konferencei.