Monthly Archives: oktobris 2017

  • 2.11. Vecāku diena skolā!
  • 2.11. Latvijas Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku lekcija vidusskolēniem “Kā mēs sargāsim Latviju?”
  • 2.11. Pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepājas Raiņa 6.vidusskolu.
  • 3.11.Izmēģinājuma olimpiāde latviešu valodā 11.klasei.
  • 3.11. Swedbank praktisko mācībstundu programmas “Dzīvei gatavs”!  nodarbības 11.un 12.klases skolēniem.

21.oktobrī Aizputē notika Kurzemes mazpulcēnu rudens projektu forums, kur mazpulcēni iepazīstināja ar savu veikumu šajā gadā. Forumu mērķis ir novērtēt un sniegt atzinību mazpulcēnu veiktajam darbam mazpulcēnu projektu ietvaros. Forumos piedalās visi mazpulcēni, kas veiksmīgi izstrādājuši un aizstāvējuši savus projektus.

Šogad uz forumu devās Alvīne Vēvere (4.kl.) ar projektu „Mans ķirbis”  un Ksenija Jansone ar pētījumu „Šalotes sīpolu audzēšana”(8.kl.). Projektu forumu ietvaros notika mazpulcēnu lauku labumu tirdziņš un mazpulcēnu paveikto projektu prezentācijas. Mūsu meitenes veiksmīgi noprezentēja savus projektus un saņēma atzinīgus vārdus no žūrijas pārstāvjiem. Meitenes atzina, ka šī ir laba pieredze uzstāties auditorijas priekšā, prast atbildēt uz jautājumiem, bet galvenais iegūt jaunus draugus.

Paldies meitenēm un vecākiem par atbalstu!

  Nīcas mazpulka vadītāja Evita Ločmele

  • 23.-27.10. skolēnu rudens brīvdienas.
  • 23.-25.10. pedagogu kvalifikācijas celšanas kursi  “Iekļaujošās izglītības pamatprincipi darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi”
  • 26.10. seminārs “3D printēšanas pamati un izmatošana mācību procesā”.
  • 27.10. klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme.