Daily Archives: 05/10/2017

Katru gadu oktobra pirmajās dienās Latvijā atzīmē Skolotāju dienu.  Saņemot apsveikumus un  daudzkrāsainus  rudens ziedus no esošiem un bijušiem skolēniem, skolotājiem tiek teikts paldies par ieguldīto darbu.

Lai pieminētu Nīcas vidusskolas pirmo direktoru Jāni Cēberu, uz Dunikas pagasta Ozolmeža kapsētu 4.oktobrī devās 9.klases skolēni un klases audzinātāja Ingrīda Dejus, skolas direktore Lāsma Petermane un skolas muzeja vadītāja Sandra Pankoka. Kapsētā notika atceres brīdis, kura laikā ar savām atmiņām par Jāni Cēberu dalījās viņa bijušie skolēni un kolēģi Nīcā, Virgā un Bārtā. Vidusskolas pirmā izlaiduma absolvente Ausma Padalka atcerējās direktoru un savus vidusskolas gadus, bet tagadēja skolas direktore Lāsma Petermane – savu skolas laiku Virgā, kad tur strādāja Jānis Cēbers, pastāstīja par bijušās 12.klases realizēto projektu, sakārtojot pirmā vidusskolas direktora atdusas vietu aizvadītajā mācību gadā un aizsākto tradīciju – 9.klases šefību pār šo vietu. Bārtas pamatskolas direktors Zigmunds Cinkus pastāstīja par Jāņa Cēbera darba gaitām šajā skolā. Interesantus dzīves faktus par bijušo direktoru ir apkopojis Bārtas muzejs.

Spītējot lietum un vējam, skolēni sakopa atdusas vietu. Uz kapa kopiņas gūla rudens ziedi, bet sveču liesmiņas teica paldies visiem atceres pasākuma dalībniekiem.

9.klases skolēniem  brauciena laikā vēl bija iespēja viesoties Ausmas Padalkas privātmuzejā un iepazīties ar tajā savāktajām Dunikas pagasta vēstures liecībām.

Sandra Pankoka, Nīcas vidusskolas vēstures muzeja vadītāja