Latvijā par vienu no interesantākajām un savdabīgākajām dienām atzīstams ir 10.oktobris, kad visā Latvijā veselīga dzīvesveida un ēšanas principu ievērotāji var atzīmēt Putras dienu. Arī mūsu skolā šajā nedēļā tika vārītas putras: gan tradicionālā auzu pārsu putra, gan mazāk pazīstamās griķu un rīsu pārslu, kukurūzas putraimu un prosas putras. Skolēni paši arī tās vārīja, tad mēģināja tās vērtēt, turklāt iepazina arī šo putru labās īpašības. Pirmie pie putru vārīšanas un degustēšanas (ar projekta”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001) atbalstu) ķērušies jaunāko klašu skolēni, vecāko klašu skolēniem “putrošanās” vēl priekšā.