12.oktobrī skolā notika tāda rosība, kāda notiek tikai reizi gadā – tika vēlēts jaunais Skolēnu prezidents. Par prezidentu skolas saime vēlēja būt Artūram Vecbaštikam. Tika ievēlēti prezidenta vietnieki – pirmais vietnieks Karlīna Miksone, otrais vietnieks – Anete Latakaite. Kopā ar prezidentu un viņa vietniecēm jaunievēlētajā skolēnu valdes prezidijā darbosies  Līva Kate Šmiukše, Renāte Diķe, Justīne Siksna un Edgars Miķelis Kovaļskis. Priecājamies par jauno prezidentu un prezidija sastāvu, vēlam radošas idejas un veiksmīgu to realizāciju.