Daily Archives: 01/11/2017

Cienījamie vecāki!

2.novembrī (ceturtdiena) Nīcas vidusskolā notiks Vecāku diena.

Dienas kārtība:

No plkst 8.30 – mācību stundu apmeklējums saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu vai tā izmaiņām.

No plkst.17.00 līdz 19.00 – pēc iepriekšējas pieteikšanās piedāvājam individuālas sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātājiem, atbalsta personālu, skolas vadību.

Dienas laikā varēsiet izmantot iespēju pusdienot, apskatīt skolas muzejā izstādi “Skola fotogrāfijās 2016./2017.m.g.”

Lai nodrošinātu kvalitatīvu vecāku un pedagogu sarunu, lūdzam līdz 30.oktobrim pieteikties individuālajai sarunai.

Pieteikties direktores vietniecei mācību darbā Antrai Šakalei elektroniski e-klasē vai pa tālruni 26490767 (darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 SMS vai zvana veidā), norādot:

savu vārdu, uzvārdu, skolēna vārdu, uzvārdu, skolotāja vārdu, uzvārdu, ar kuru vēlaties tikties,vēlamo laiku.

Uz tikšanos Vecāku dienā!

Jau otro gadu 7.-9.klašu skolēniem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties sevis izzināšanas un karjeras veidošanas projekta “Esi Līderis!” pamatskolas programmā “Starts” (konsultējošā skolotāja Agita Mače). Oktobrī tika izsludināts konkurss “Latvija, mēs augam Tev!”, kurā skolēniem bija jānofotografē bilde, kas atspoguļo  iedvesmojošu darbību, kas ikdienu padara krāsaināku, atklājot ko jaunu. Fotogrāfijai bija jāpievieno īss apraksts un gūtās atziņas. No Nīcas vidusskolas tika aizsūtīti 10 darbi. Kopumā projektam tika iesūtītas vairāk par 50 fotogrāfijām ar atziņām, no kurām par vislabāko tika atzīts Nīcas vidusskolas 9.klases skolēna Roberta Šīmaņa darbs un iegūta 1.vieta valsts mērogā. Jau ir izsludināts nākamais konkurss “Mans profesiju dzimtas koks”. Lai veicas arī turpmāk!