Daily Archives: 12/02/2018

Cienījamie skolotāji, skolas darbinieki, atbalsta personāls, vietnieki, skolēni, vecāki, Nīcas novada domes pārstāvji un citi skolai piederīgie līdzjutēji!

 

No sirds saku PALDIES par ieguldīto darbu, veltīto laiku, aktīvo atbalstu, viedokļa izteikšanu Nīcas vidusskolas akreditācijas laikā! Darbosimies arī turpmāk kopā, lai Nīcas vidusskolas skolēni iegūst konkurētspējīgu izglītību, attīsta savus talantus, izkopj sportisku un veselīgu dzīvesveidu.

Nīcas vidusskolas direktore

Lāsma Petermane