Daily Archives: 16/02/2018

  • 19.02. skolēni piedalās starpnovadu galda tenisa sacensībās Durbē.
  • 20.02. plkst.18.00  topošās 1.klases skolēnu vecāku tikšanās skolā.
  • 21.02. valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei.
  • 22.02. valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei.
  • 22.02. 9.klases skolēni apmeklē  Nodarbinātības valsts aģentūru Liepājā.
  • 22.02. RTU informatīva nodarbība vidusskolēniem.
  • 23.02. 7.klases skolēni piedalās angļu valodas olimpiādē Aizputē.
  • 23.02. Lejaskurzemes bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums.
  • 23.02. vidusskolēni apmeklē izglītības izstādi “Skola-2018” Rīgā.