Daily Archives: 18/02/2018

16.februārī vidusskolā notika ikgadējais  12.klases vakars, kurš neapšaubāmi ir skolai nozīmīgs pasākums, kurā piedalās gan skolotāji, gan vecāki, gan tehniskie darbinieki, bet visatbildīgākais tas ir 12.klases skolēniem, jo šis vakars ir brīdis, kad 12. klases skolēni kļūst par abiturientiem un nākamajiem absolventiem. Šajā vakarā  skolas direktore divpadsmito klašu skolēniem pasniedz  skolas piederības zīmi – Saules zīmi, kas apliecina skolas vērtības. Šajā vakarā 12.klases skolēni muzikālā pasākumā atskatījās uz aizvadītajiem skolas gadiem, ļāvās nopietnām un mazāk nopietnām pārdomām par skolas laiku un klases dzīvi. Šis pasākums ir kā „brīdis pirms”, lai paraudzītos, kas bijis, lai mirkli ļautos atmiņām, svētku priekam. Priekšā pārbaudījumi eksāmenos, svarīgas dzīves izvēles par tālākajām gaitām pēc skolas.

 

12.klasei  skolēni, gatavojoties savam īpašajam vakaram,  skolas muzejā izveidoja savu izstādi, kur vienkopus salikti ar skolu saistītas lietas: mācību stundās, interešu pulciņos darināti priekšmeti, apbalvojumi, atmiņu klades, liecības, dienasgrāmatas un ļoti daudzi citi it kā mazi, bet ļoti svarīgi aktīvās, bagātās skolas dzīves apliecinājumi.