5.aprīļa rītā Nīcas vidusskolas 5.-12.klašu koris devās uz Talsiem, lai piedalītos Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu konkursā “Dziesmai būt!”. Koris bija sagatavojis izpildīšanai “Tumša nakte”, latv.tdz.P.Plakida apdarē, “Kur tu skriesi, vanadziņi?”, latv.tdz. J.Vītola apdarē, “Saulīt gāja vakarā kā uguntiņa dzirkstelīte”, latv.tautasdziesmas vārdi, A.Kontauta apd.

Žūrija Nīcas vidusskolas kora sniegumu novērtēja ar I pakāpes diplomu. Paldies diriģentei Līgai Amerikai-Ansiņai un koncertmeistarei Dinai Sležei par ieguldīto darbu!