Monthly Archives: maijs 2018

Š.g. 4. un 5.jūnijā 51.kabinetā no plkst. 9.00 līdz 11.00 notiks nākamo skolēnu iepazīšanās ar skolu, skolotājām, ievadnodarbības mācību procesā un skolas dzīvē!

Administrācija

28. maijā Nīcas vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju stacijas”. Pasākumā piedalījās Nīcas vidusskolas un Rudes pamatskolas 1. – 4. klašu skolēni. Pasākuma mēķis bija attīstīt prasmi saistīt savas darbības ar dzīves mērķiem, tādējādi veicinot darba pasaules iepazīšanu caur dažādām profesijām. Kopā skolēni iepazina cirka mākslinieku – vienriteņa braucēja un žongliera no cirka “Beztemata”, floristu no “Sapņu pieturas”, foto dizaina speciālista Ralfa Ābeles un frizieres no “Liepājas Modes un Mākslas Studijas” ikdienu. Katras profesijas pārstāvim skolā bija sava stacija, kur bērni iepazinās ar profesionāli, kurš pastāstīja, kas ir jāzina un jāprot, kā arī kas sagādā grūtības un gandarījumu darba ikdienā. Skolēniem tika rādīti paraugdemonstrējumi un pašiem bija iespēja atdarināt profesionāļus aktīvi darbojoties. Skolēni gatavoja skaistus aksesuārus no dažādiem floristikas materiāliem, iepazina foto dizaina elementu “maģiju”, veidoja interesantas un košas frizūras, kā arī pārbaudīja savu veiklību un izturību pie cirka māksliniekiem. Karjeras attīstības atbalsta pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pedagogs karjeras konsultants 
Elīna Krūma

Neklātienes matemātikas skolas Jauno matemātiķu konkursā šogad Nīcas vidusskolu pārstāvēja divas komandas. 5.klases komandā „Lieliskais četrinieks” nestandarta matemātikas uzdevumus piecās kārtās pildīja Elīna Tupese, Daniels Buks, Valters Frems un Rūdolfs Šuklais. 6.-7.kl.komandā „RASA” neatlaidīgi darbojās māsas Sandija un Sondra Staltas. Trijās no piecām kārtām mūsu skolēni ieguva godalgotas vietas, kopvērtējumā ierindojoties 3.vietā.

Svētdien, 27.maijā šie skolēni tika aicināti uz apbalvošanas ceremoniju Rīgā.

Prieks par skolēniem, kuri nebaidās no grūtībām, attīstot  savus talantus.

Matemātikas skolotājas Ingrīda Dejus un Sarmīte Čirkše.