Š.g. 4. un 5.jūnijā 51.kabinetā no plkst. 9.00 līdz 11.00 notiks nākamo skolēnu iepazīšanās ar skolu, skolotājām, ievadnodarbības mācību procesā un skolas dzīvē!

Administrācija