Šodien visi Nīcas viduskolas absolventi saņēma savus atestātus par vispārējo vidējo izglītību, centralizēto eksāmenu sertifikātus, lai jau tuvākajā laikā dotos uz savu izvēlēto augstskolu un iesniegtu savus pieteikumus studijām.

Vēlam visiem veiksmi un izdošanos!