Daily Archives: 05/10/2018

Nīcas vidusskolā Skolotāju dienas rīts iesākās ar savām ikdienas gaitām, taču tomēr īpašāk. Skolotāju istabā ikviens skolotājs tika sagaidīts ar īpašu dāvaniņu, ko gatavoja skolotājs Gunārs Lociks kopā ar pamatskolas audzēkņiem, skolas kafejnīca bija sagādājusi dāvanā gardu klinģeri, 12.klase bija parūpējusies par sirsnīgiem raksturojumiem ikkatram skolas pedagogam. 

Pēcpusdienā, jau pēc aizvadītām mācību stundām, skolotājiem bija īpaši sagatavots pārsteigums no 12.klases – gards atpūtas mirklis skolas kafejnīcā ar sarūpētiem priekšnesumiem no 12.klases. Pirms tam skolotājiem bija jaiziet cauri skolēnu ziedu alejai, kur katrs skolotājs saņēma pa ziedu pušķītim.

Pēc pārsteigumiem skolā skolotāji devās uz Nīcas kultūras namu, kur pulcējās Nīcas novada izglītības iestāžu pedagogi, lai saņemtu Nīcas novada Pateicības un baudītu sirsnīgu koncertu, ko sniedza Karīna Tatarinova un Roberts Dinters.

Pateicības no Nīcas vidusskolas saņēma:

Sarmīte Čirkše – par skolēnu ieinteresēšanu matemātikas apguvē un skolēnu ļoti labiem panākumiem dažādos ar matemātiku saistītos konkursos.

Ingrīda Dejus – par skolēnu ieinteresēšanu matemātikas apguvē un skolēnu ļoti labiem panākumiem dažādos ar matemātiku saistītos konkursos. Veiksmīgu sadarbību ar skolēniem un vecākiem komplektējot 10.klasi.

Vineta Baltaiskalna – par atbildīgu attieksmi, mērķtiecību sadarbībā ar klasi, organizējot skolas pasākumus.

Irēna Freimane – par kvalitatīvu darbu, radošu un diferencētu pieeju audzēkņu izglītošanā, augsto novērtējumu skolas akreditācijas procesā.

Jurga Daina – par radošu un kvalitatīvu darbu skolēnu komandu sagatvošanā latviešu dziedāšanas sacensībām „Lakstīgala” Kurzemes un valsts mērogā.

Laila Reķēna – par radošumu un novitātēm metožu un informācijas tehnoloģiju izmantojumā mācību un audzināšanas darbā un dalīšanos pieredzē skolotāju kolektīvā.

Indra Šīmane – par iniciatīvu, atbildīgu attieksmi sagatavojot un iedrošinot skolēnus piedalīties dažādās sportiskās un veselīga dzīvesveida aktivitātēs.