Visā Latvijā no 8. – 12. oktobrim notiek “Karjeras nedēļa”, kuras centrālā tēma ir karjeras vadības prasmes un to loma karjeras plānošanā.

10.oktobrī Nīcas vidusskolā ar lekciju “Karjeras veidošanai nepieciešamās prasmes” viesojās Ralfs Rogaļevs. Ralfs ir Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas “Mehatronika” 2. kursa students, kurš mācoties vidusskolā kopā ar klases biedriem dibināja skolēnu mācību uzņēmumu. Viens no tiem bija “Light-Up Design”. Lekcijas ietvaros 9. – 12. klašu skolēni uzzināja kādas karjeras vadības prasmes un uzņēmējdarbības prasmes ir nepieciešamas apgūt un pilnveidot mācību procesā, lai veiksmīgāk veidotu savu karjeru. Skolēni uzzināja, ka idejas īstenošanā ir jāiegulda smags darbs, jābūt zinošam, mērķtiecīgam, neatlaidīgam, komunikablam un jāuzņemas atbildība par savu rīcību. Katram piemīt uzņēmēja gēns, bet kā minēja Ralfs, viss ir jauniešu rokās. Vai pēc tam ar iegūto informāciju viņi izlems rīkoties un kaut ko mainīt, vai arī nekas nemainīsies. Svarīgi ir notvert to mirkli un sākt darīt.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums īstenots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Elīna Krūma, pedagogs karjeras konsultants