Daily Archives: 22/10/2018

Sākoties skolēnu brīvlaikam, skolas pedagogi 22.oktobrī tikās Metodiskajā dienā Nīcas vidusskolā. Šajā dienā skolotāji atkārtoja teorētiskās zināšanas par mācīšanās stratēģijām, īpaši pārrunājot un daloties pieredzē par skolēnu patstāvīgo mācīšanos.

Klašu grupās tika analizēts skolēnu adaptācijas process un plānota valsts svētku nedēļas norise skolā. Dienas otrajā daļā pievienojās kolēģi no Rudes pamatskolas un novada izglītības speiāliste Inguna Lībeka iepazīstināja ar nākotnes izglītības aktualitātēm. Notika arī informācijas apmaiņa no jomu koordinatoru semināriem.