Daily Archives: 23/10/2018

Pēdējā mācību dienā pirms rudens brīvdienām skola un muzejs uzņēma ciemos bijušā Liepājas rajona muzejniekus un novadpētniekus. Ciemiņus sagaidīja Muzeja padomes prezidente Ilze Elizabete Tapiņa, bet muzikālo sveicienu sniedza skolas folkloras kopa „Rakari”. Jaunās folkloristes ciemiņus iepazīstināja ar senajiem jūrmalnieku darbarīkiem, nīcenieku dziesmām, asprātīgiem teicieniem un novērojumiem, tā izpelnoties viesu aplausus un smaidus.  Tālāk Ilzes aicināti visi devās uz ziemas dārzu, lai direktores vietnieces Antras vadībā kaut nedaudz iepazītu šo skaisto vietu un skolu kopumā. Pēdējā pieturvieta mūsu skolā ciemiņiem bija muzejs. Tā vadītāja Sandra viesiem pastāstīja par muzeja tapšanas vēsturi, darbības virzieniem, daudzveidīgo izstāžu klāstu, muzejpedagoģiju un problēmām muzeja darbā. Bija daudz jautājumu, viedokļu apmaiņas un atzinīgu vārdu no viesu puses.

Paldies visiem, kas ar savu darbu un padomu palīdzēja sagaidīt ciemiņus mūsu skolā.

Sandra Pankoka

Nīcas vidusskolas vēstures muzeja vadītāja