Daily Archives: 24/10/2018

Iespējams, daudziem šķiet, ka skolēnu rudens brīvlaiks (un arī citi brīvlaiki) ir atpūta arī skolotājiem. Tomēr realitāte ir pavisam cita – skolēni atpūšas, bet skolotāji strādā un mācās. Pilnveido zināšanas tālākizglītības kursos, plāno turpmāko skolas darbību, kā arī dodas pieredzes apmaiņas braucienos uz citām skolām. 23. oktobrī Rīgas 69. vidusskolas pedagogu kolektīvs devās iepazīt Nīcas vidusskolu, tās labās prakses piemērus skolas ikdienas un metodiskajā darbā. Laikapstākļi nelutināja, tāpēc, ierodoties skolā, viesi priecājās par silto uzņemšanu – atvērtiem smaidiem, karstu kafiju un ļoti gardiem našķiem. Skolas direktore Lāsma Petermane un direktores vietniece mācību darbā Antra Šakale, kā arī skolas kolektīvs īsā laikā radīja priekšstatu par skolas darbību, skolotāju metodiskā darba ieguldījumu skolēnu un skolotāju izaugsmē.  Nīcas vidusskolas muzeja vadītāja Sandra Pankoka dalījās pieredzē, kā arī Nīcas Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga noorganizēja aizraujošu ekskursiju un viesi novērtēja viņas ieguldījumu Nīcas novada pagātnes mantojuma saglabāšanā mūsdienu paaudzei.