• 07.11. vidusskolēni piedalās Panākumu Universitātes lekcijā “Līderisms uzņēmējdarbībā” Biznesa augstskolā Turība Rīgā,
  • 07.-09.11.  9.klases skolēnu komanda piedalās IT konkursā “Ventspils ITC 2018”
  • 09.11.  9.klases skolēni apmeklē Brīvības cīnītāju atdusas vietas Nīcas novadā.