Daily Archives: 09/11/2018

  • 12.11. sporta sacensības “Lāčplēša cīņas” 5.-7.klašu skolēniem.
  • 12.11.  2. un 3.klases skolēni, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros, apmeklē Liepājas  muzeja muzejpedagoģijas nodarbību “Vai tu zini, kas ir Latvija?”
  • 13.11. erudīcijas konkurss “Mana Dzimtene” 1. – 4.klašu skolēniem.
  • 13.11.  4.klases skolēni, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros, apmeklē Liepājas  muzeja muzejpedagoģijas nodarbību “Vai tu zini, kas ir Latvija?”
  • 14.11. erudīcijas spēle “Es mīlu Latviju” 9. – 12.klašu skolēniem.
  • 14.11. Nīcas vidusskolas un Nīcas mūzikas skolas audzēkņu folkloras kopas priekšnesums.
  • 15.11.erudīcijas spēle “Es mīlu Latviju” 5. – 8.klašu skolēniem.
  • 15.11.inscinējums “Vienīgā fotogrāfija”.
  • 16.11. svētku koncerts “Es esmu Latvija”

Tuvojoties 11. novembrim, arī šogad 9. novembrī kopā ar 9. klases skolēniem un audzinātāju A. Karzonu devāmies godināt un pieminēt Brīvības cīņu dalībnieku atdusas vietas Nīcas novadā. Šogad nolikām ziedus, aizdedzām sveces un pieminējām ar klusuma brīžiem dusošos Brīvības cīņu dalībniekus Muižas, Verbeļu, Dzimtenes, Pankoku, Pērļu un Silenieku kapos. Skolēni ar lielu interesi un cieņu ieklausījās Brīvības cīņu dalībnieku dzīves stāstos, dzirdēja piederīgo un citu cilvēku atmiņu stāstus par varonīgajiem nīceniekiem. Vēlos teikt lielu paldies Sandrai Pankokai un Gitai Vanagai par tradīciju veidošanu un par tradīciju turpināšanu 9. klases skolēniem un viņu audzinātājam A. Karzonam, jo ir tik svarīgi redzēt un dzirdēt par tiem, kuri gādāja, lai valsts, kuru saucam par savu Latviju, pastāvētu.

Nīcas vidusskolas
vēstures skolotāja
Elīna Krūma