Daily Archives: 22/11/2018

Nīcas vidusskolā, š.g. 15. novembrī 8. – 9. klašu skolēniem notika pasākums – lekcija: “Motivācijas nozīme karjeras veidošanā”.
             Lekcijas ietvaros skolēniem tika sniegtas zināšanas par to, kas ir motivācija, par apkārtējo ietekmi uz motivāciju. Tika diskutēts par to, kāda ir motivācijas nozīme karjeras veidošanā, kā izvirzīt un sasniegt mērķus, kā iegūt motivāciju pilnveidot sevi. Skolēni tika mudināti uzņemties atbildību par sevi, savu dzīvi, karjeru, aizdomāties par to, ka katrs pats ir savas laimes kalējs!


              Lektors, izmantojot personisko pieredzi, aicināja domāt par izglītības nozīmi, akcentējot mūžilgas formālas un neformālas izglītības ietekmi personības pilnveidošanā. Tādā veidā skolēni tika mudināti domāt par dažādu zināšanu un prasmju nepieciešamību, to attīstīšanu.  Tika uzsvērts, ka katra cilvēka materiālais stāvoklis ir un būs atkarīgs no paša ieguldītā darba!
              Lekcijas noslēgumā lektors nodrošināja atgriezenisko saiti, aicinot atbildēt gan pašus skolēnus par dzirdēto lekcijā, gan atbildot uz skolēnu interesējošiem jautājumiem. Nodarbība notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sagatavoja:
Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants Vija Jurjeva

Nīcas vidusskolas koris ar diriģenti Līgu Ameriku-Ansiņu un koncertmeistari Dinu Sleži 23. un 24. novembrī dodas uz Lietuvas pilsētu Vievis, lai piedalītos starptautiskā koru festivālā.

Koris ir sagatavojis 3 skaistas dziesmas, kuras pirms došanās ceļā noklausījās arī skolas administrācija.

Vēlam veiksmi konkursā!