Daily Archives: 27/11/2018

23.novembra rītā skolas 5.-9.klašu koris (kopā ar kora vadītāju Līgu Ameriku-Ansiņu, koncertmeistari Dinu Sleži unn skolotāju Ivetu Roni) kārtoja ceļasomas un devās uz Vievis – nelielu pilsētu netālu no Viļņas -, lai piedalītos Vievis pašvaldības Kultūras centra organizētajā skolu jaunatnes koru konkursā – festivālā “Mūsu dziesma”. Divas dienas pagāja nemanot, jo koris uz skatuves kāpa 4 reizes. Protams, pati svarīgākā uzstāšanās bija koru mūzikas ekspertu komisijai, kas mūsu kori novērtēja ļoti labi, piešķirot 2.vietu. Taču mūsu kori  arī koncertos lietuviešu klausītāji ar saviem aplausiem novērtēja ļoti atsaucīgi un sirsnīgi. Lietuviešiem patika mūsu kora izpildītās dziesmas, bet visskaļākās ovācijas izpelnījās dalībnieku apgūtā un izpildītā dziesma lietuviešu valodā.

Neapšaubāmi ir iegūta vērtīga pieredze, iepazītas lietuviešu koru dziedāšanas tradīcijas, parādītas arī mūsējās – latviešu.  Paldies koristiem, paldies vadītājai Līgai, koncertmeistarei Dinai par koru dziedāšanas tradīciju veicināšanu un popularizēšanu!