23.novembrī Nīcas vidusskolas 15 jaunieši devās uz Lielvārdes Edgara Kauliņa vidusskolu, lai piedalītos projekta “Esi Līderis!” Spēļu naktī “Ledlauži!”.

Spēļu nakts ir izvērties par gadskārtēju pasākumu, ko jaunieši gaida ar nepacietību, lai patīkami pavadītu vakaru draugu un jaunu paziņu lokā.

Spēļu nakti kopumā apmeklēja 169 azartiski līderi no visas Latvijas.

Spēle “Ledlauži” ir visaptveroša galda spēle, komandas veidošanas stratēģijas izstrādē un lēmumu pieņemšanā. Treniņš, kurā apgūst prasmi komunicēt, sadarboties, uztvert, ieklausīties un izprast līdzcilvēkus. Spēle balstās uz jaunu kontaktu veidošanu un cilvēku dažādo būtību pieņemšanu. Ar spēles palīdzību, pildot dažādus uzdevumus, skolēni labāk iepazīstas, mācās komunicēt savā starpā un pieņemt citam citu. Spēlētāji uzzina interesantus jaunumus cits par citu, otra cilvēka labākās īpašības, uzskatus un domāšanas veidu, kā arī saprot savu tēlu pārējo spēles dalībnieku skatījumā. Spēle ir vērsta uz pozitīvu citu cilvēku uztveri un veido labu atmosfēru jebkurā klasē vai cilvēku grupā.

Šajā gadā neviens nebija konkurents, bet visiem bija jāsadraudzējas, lai iegūtu uzvaru, tāpēc ieguvēji bija visi. Tomēr, kā jau visas spēles, arī šī radīja azartu, kas lika tiekties pēc uzvaras.

Atzinības ieguva katra spēļu galda uzvarētājs, un īpaši lepojamies ar  Valtu Vecbaštiku, kurš bija viens no uzvarētājiem.