Daily Archives: 12/12/2018

Nīcas vidusskolas 7. klases skolēni kopā ar audzinātāju E. Krūmu 30. novembrī devās mācību ekskursijā uz “Ventspils Digitālo centru”, kurā skolēniem bija iespēja darboties 2 tematiskajās darbnīcās – “Digitālā mājturība” un “3D pildspalvu darbnīca”. Skolēni iepazina praktiskā darbībā gan maketētāja, gan grafiskā dizainera profesijas un to elementus. Abās darbnīcās skolēni patstāvīgi izveidoja dizaina priekšmetus. “3D pildspalvu darbnīcā” skolēni, balstoties uz sniegto informāciju un prasmēm veidoja 2D vai 3D formāta priekšmetus. Savukārt, “Digitālajā mājturībā” skolēni veidoja datorgrafikas darbus.
Izveidoto darbu skolēni novietoja uz auduma maisiņiem, un darbojoties ar karstuma presi, pārnesa veidoto dizainu uz auduma maisiņiem. Sarunā ar darbnīcu pasniedzējām skolēni noskaidroja, ka svarīga ir vēlme mācīties, un apņēmība strādāt noteiktā darba vietā un darba vidē. Skolēniem šķita interesanti, ka vienai no pasniedzējām bija pedagoģiskā izglītība, kura viņai ļoti noderot darbojoties ar bērniem, pusaudžiem un jauniešiem.
Lekcija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants Vija Jurjeva