• 14.01. skolēni piedalās latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klasei Grobiņā.
  • 15.01. 5.ab un 10.klases skolēniem notiek nodarbības par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem.
  • 18.01. vidusskolēni piedalās Panākumu Universitātes lekcijā -diskusijā “Reklāma un sabiedriskās attiecības” Rīgā Biznesa augstskolā Turība.
  • 18.01. skolēni piedalās fizikas olimpiādē 9. -12.klašu skolēniem.