Projekti

Sadarbībā ar Nīcas novada domi tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001)

____________________________________________________________________

Sadarbībā ar Nīcas novada domi tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001)

____________________________________________________________________

2018/2019.mācību gadā 2.klases, 3.klases, 4.klases, 5.klases un 6.klases skolēni piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektā “SPORTO VISA KLASE”.


Projekts “Iesaisties Kurzemē” sadarbībā ar Liepājas A.Puškina 2. vidusskolu

un “Ziemas saulgriežu svētku konkurss” Ziemassaulgriezi

Projekts tiek īstenotas ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu.


Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds” pedagogu apmācības projekts “Es augu vesels – 3”


Projekts  “Esi līderis”

Sīkāka informācija šeit informacija un Informacija par projektu