Skolēnu valde

  • Katru gadu notiek Skolēnu prezidenta vēlēšanas un arī ievēl Skolēnu valdes prezidiju.

2016.gada 6.oktobrī par Skolēnu valdes prezidentu ievēlēja 12.klases skolnieku Emīlu Jansonu.

Skolēnu valdes prezidijā ievēlēti:

Edijs Cibulis (12.klase), Artūrs Vecbaštiks (9.klase), Anete Latakaite (11.klase), Justīne Siksna (11.klase), Laura Ziemele (12.klase), Renāte Diķe (11.klase), Emīls Jansons (12.klase).

skola 044

Fotogrāfijā skolēnu valdes dalībnieki: Alise Anspaka, Raivis Svilis, Megija Melbārde, Māra Helen Vēliņa (6.kl.), Everita Kozule, Raivis Pūķis, Laura Maisiņa, Edgars Kovaļskis, Oskars Štāls, Raivis Pūķis (7.kl.), Līva Šmiukše, Karlīna Miksone, Elīza Malkeviča, Nikola Paula Stase, Kate Voiciša, Gatis lūks  (8.kl.), Rodijs Ronis, Justīne Siksna, Anete Latakaite, Renāte Diķe (9.kl.), Edijs Cibulis,  Anna Krista Vēliņa, Laura Ziemele, Emīls Jansons  (10.kl.), Viktorija Lieķe, Elīza Stilve, Jānis Libķens, Jana Čaure  (11.kl.), Diāna Kārkliņa, Sanija Ziemele, Arnis Bukovskis,  Roberts Kronbergs, Anete Veidele, Laura Bērziņa, Amanda Ķūse (12.kl.). Fotogrāfijā nav Artūrs Vecbaštiks, Nils Tumševics (7.klase), Ulrika Kaire, Natālija Pūce (9.klase).

  • Nīcas vidusskolā aktīvi darbojas Skolēnu valde (SV). SV ir brīvprātīga 5.-12.klašu skolēnu komanda, kas ir ideju pilna, vienmēr gatava palīdzēt un atbalstīt labus darbus, lai skolas dzīve būtu interesantāka un pilnvērtīgāka.

Skolēnu valdes konsultante ir Iveta Rone.

Skolēnu valdes uzdevumi:

• sadarboties ar skolas administrāciju un citām institūcijām skolā;

• radoši strādāt, būt aktīviem, pierādīt sevi, ticēt sev, cienīt citus un sevi;

• uzklausīt skolēnu un skolotāju viedokļus;

• ārpusstundu aktivitāšu plānošana;

• iemācīties pieņemt lēmumus un sekot to izpildei;

• attīstīt prasmes, aizstāvēt savu viedokli un citu intereses;

• apgūt pieredzi un prasmes, kontaktēties ar sabiedrības un varas pārstāvjiem un masu informācijas līdzekļiem;

• pozitīva mikroklimata un atmosfēras veidošana skolā;

• apgūt prasmes noteikumu un likumu formulēšanā un pildīšanā;

• rīkot pasākumus. Skolēnu valdes darbības virzieni:

• skolas, skolēnu problēmu apzināšana un risināšana;

• pieredzes apmaiņa pašu skolā un citur;

• Demokrātijas ideju virzība rajonā – pieredzes un mācību semināri;

• pasākumu organizēšana;

• svarīgu lēmumu pieņemšana kopā ar administrāciju un vecāku padomi;

• skolas tēla veidošana (sadarbība ar presi, TV, ciemiņu uzņemšana, u.c.)

• līdzdalība skolas budžeta sastādīšanā un izlietošanā;

• iekšējās kārtības noteikumu ievērošana skolā, pasākumos, diskotēkās, u.c.;

• skolas un skolēnu valdes tradīciju kopšana.

Skolēnu valdes tradīcijas:

• nakšņošana skolā vienu reizi gadā;

• Valsts dzimšanas dienas atzīmēšana;

• Skolēnu valdes vakari, Ziemassvētki;

• kopīgs mācību gada noslēgums;

• Valdes locekļu sveikšana Pēdējā zvanā.