Karjera

 

 

 

 

Iniciācijas nozīme jauniešu dzīvē

27.novembrī Nīcas vidusskolas 9.-12.klašu skolēniem notika nodarbība, kuras ietvaros profesionālās izaugsmes treneris Aleksis Daume pilnveidoja izpratni, ko nozīmē briedums un kas ir iniciācija. Mudināja skolēnus aizdomāties par to, cik svarīgi, bet vienlaikus grūti ir pārkāpt kādu noteiktu dzīves, karjeras slieksni, “izsist” sevi no katram tik ērtās komforta zonas!  Lektors skolēniem pilnveidoja izpratni par brieduma nozīmi dzīves un karjeras mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai. Stāstīja, cik daudz un dažādas iespējas patiesībā ir dotas jauniešiem gan skolās, gan Latvijā kopumā, aicinot to novērtēt un izmantot.
Lekcijas laikā bija vērojama skolēnu interese, dalīšanās ar savām domām un sajūtām par lektora teikto. Arī pedagogi atzina, ka bijis interesanti un guvuši sev kādu domu graudu, par ko aizdomāties!
Lekcijas beigās skolēni personīgi devās pie lektora, lai pateiktu patiesu paldies par dzirdēto, saprasto un tik aktuālo informāciju jauniešiem! Lekcija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants Vija Jurjeva

 

Motivācijas nozīme karjeras veidošanā

Nīcas vidusskolā, š.g. 15. novembrī 8. – 9. klašu skolēniem notika pasākums – lekcija: “Motivācijas nozīme karjeras veidošanā”.
             Lekcijas ietvaros skolēniem tika sniegtas zināšanas par to, kas ir motivācija, par apkārtējo ietekmi uz motivāciju. Tika diskutēts par to, kāda ir motivācijas nozīme karjeras veidošanā, kā izvirzīt un sasniegt mērķus, kā iegūt motivāciju pilnveidot sevi. Skolēni tika mudināti uzņemties atbildību par sevi, savu dzīvi, karjeru, aizdomāties par to, ka katrs pats ir savas laimes kalējs!


              Lektors, izmantojot personisko pieredzi, aicināja domāt par izglītības nozīmi, akcentējot mūžilgas formālas un neformālas izglītības ietekmi personības pilnveidošanā. Tādā veidā skolēni tika mudināti domāt par dažādu zināšanu un prasmju nepieciešamību, to attīstīšanu.  Tika uzsvērts, ka katra cilvēka materiālais stāvoklis ir un būs atkarīgs no paša ieguldītā darba!
              Lekcijas noslēgumā lektors nodrošināja atgriezenisko saiti, aicinot atbildēt gan pašus skolēnus par dzirdēto lekcijā, gan atbildot uz skolēnu interesējošiem jautājumiem. Nodarbība notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants Vija Jurjeva

Pasākums 19.maijā

19. maijā Nīcas vidusskolā karjeras konsultante un koučs Jolanta Priede vadīja nodarbību „Kas ir profesija? Kāda ir mana nākotnes profesija?”  3. un 4. klases skolēniem. Nodarbības laikā skolēni, izmantojot koučinga spēli, stāstīja savu nākotnes nodarbošanās stāstu. Skolēni sadarbojās, strādājot pa grupām. Stāsts tika veidots, izmantojot projektīvās kārtis, uz kurām balstoties grupu dalībnieki veido profesionālās dzīves stāstu. Skolēni pierakstīja veidoto stāstu un papildināja to ar citiem raksturojošiem vārdiem un jautājumiem, veidojot profesionālās darbības stāsta nosaukumu. Skolēni nodarbības laikā ne tikai paplašināja savas zināšanas par profesijām, bet arī pilnveidoja prasmes stāstīt un dalīties savā pieredzē par dažādām profesijām. Nodarbība notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Kopš š.g.aprīļa Nīcas vidusskola ir ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” izmēģinājumskola.

Visa nepieciešamā informācija – http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/


Dokumenti

Skolas Karjeras izglītības plāns 2017./2018.mācību gadam – karjera

Skolas Karjeras izglītības programma – Karjeras_izglītības_programma

Pieejamā literatūra par karjeru un karjeras izglītību – literatura_parkarjeru


Noderīgas interneta vietnes

Dokumentā “Karjeras izglītības programma” ir pieejami citi noderīgi resursi informācijai par karjeras izglītību.