Karjera

Pasākums 19.maijā

19. maijā Nīcas vidusskolā karjeras konsultante un koučs Jolanta Priede vadīja nodarbību „Kas ir profesija? Kāda ir mana nākotnes profesija?”  3. un 4. klases skolēniem. Nodarbības laikā skolēni, izmantojot koučinga spēli, stāstīja savu nākotnes nodarbošanās stāstu. Skolēni sadarbojās, strādājot pa grupām. Stāsts tika veidots, izmantojot projektīvās kārtis, uz kurām balstoties grupu dalībnieki veido profesionālās dzīves stāstu. Skolēni pierakstīja veidoto stāstu un papildināja to ar citiem raksturojošiem vārdiem un jautājumiem, veidojot profesionālās darbības stāsta nosaukumu. Skolēni nodarbības laikā ne tikai paplašināja savas zināšanas par profesijām, bet arī pilnveidoja prasmes stāstīt un dalīties savā pieredzē par dažādām profesijām. Nodarbība notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Kopš š.g.aprīļa Nīcas vidusskola ir ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” izmēģinājumskola.

Visa nepieciešamā informācija – http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/


Dokumenti

Skolas Karjeras izglītības plāns 2017./2018.mācību gadam – karjera

Skolas Karjeras izglītības programma – Karjeras_izglītības_programma

Pieejamā literatūra par karjeru un karjeras izglītību – literatura_parkarjeru


Noderīgas interneta vietnes

Dokumentā “Karjeras izglītības programma” ir pieejami citi noderīgi resursi informācijai par karjeras izglītību.