Kontakti

Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473

E-pasts: vidusskola@nica.lv

facebook: https://www.facebook.com/Nicasvidusskola/

 

Tālruņi:

direktore Lāsma Petermane – 63469078, mob. 29480673, e-pasts  lasma.petermane@nica.lv

direktores vietniece mācību darbā Antra Šakale – mob. 26490767, e-pasts  antra.sakale@nica.lv

direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Rone – mob. 26597186, e-pasts  iveta.rone@nica.lv

direktores vietniece informātikā Ineta Laurinaite – mob. 20285723, e-pasts  ineta.laurinaite@nica.lv

psiholoģe Zanda Jančauska – mob.25634373

sociālā pedagoģe Nansija Čaure -mob. 29463299

pedagogs karjeras konsultants – Elīna Krūma mob.29824140

muzejpedagogs – Sandra Pankoka mob.29462157

saimniecības vadītāja Liene Bārenīte–  mob. 29183296, e-pasts  liene.barenite@nica.lv

lietvede Andra Sileniece  63469877, mob. 29151943

skolas dežurante Līga Nelsone, Monta Čaure 63469875