Eksāmeni

 

Valsts pārbaudes darbi 2017./2018.mācību gadā

3.klase (diagnosticējošie darbi)

2018.gada 22.februāris – latviešu valoda

2018.gada 28.februāris – matemātika

6.klasei (diagnosticējošie darbi)

2018.gada 21.februāris – latviešu valoda

2018.gada 27.februāris – matemātika

2018.gada 6.marts – dabaszinības

9.klasei

2018.gada 23.maijs – eksāmens latviešu valodā (rakstu daļa)

2018.gada 24.maijs – eksāmens latviešu valodā (mutvārdu daļa)

2018.gada 29.maijs –  eksāmens svešvalodā (rakstu daļa)

2018.gada 30.maijs – eksāmens svešvalodā (mutvārdu daļa)

2018.gada 5.jūnijs – eksāmens matemātikā

2018.gada 12.jūnijs – eksāmens vēsturē

Vidusskolā

2018.gada 13.marts- centralizētais eksāmens angļu valodā (rakstu daļa)

2018.gada 14.marts- centralizētais eksāmens angļu valodā (mutvārdu daļa)

2018.gada 21.maijs-  eksāmens informātikā

2018.gada 22.maijs –  centralizētais eksāmens latviešu valodā

2018.gada 25.maijs – centralizētais eksāmens matemātikā

2018.gada 28.maijs – centralizētais eksāmens vēsturē

2018.gada 30.maijs – centralizētais eksāmens bioloģijā

2018.gada 4.jūnijs – centralizētais eksāmens fizikā

2018.gada 6.jūnijs – centralizētais eksāmens ķīmijā

2018.gada 8.jūnijs-  eksāmens ekonomikā