Mācību gada sadalījums

Brīvdienas 2017./2018.mācību gadā

Rudens brīvdienas – no 2017.gada 23.oktobra līdz 2017. gada 27.oktobrim

Ziemas brīvdienas – no 2017.gada 25.decembra līdz 2018.gada 5.janvārim

Pavasara brīvdienas 1.–11.klases izglītojamajiem –  no 2018.gada 12.marta līdz 2018.gada 16.martam

Pavasara brīvdienas 12.klases izglītojamajiem– no 2018.gada 19.marta līdz 2018.gada 23.martam

Vasaras brīvdienas 1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem – no 2018.gada 1.jūnija  līdz 2018.gada 31.augustam

Papildus brīvdienas 1.klases izglītojamajiem – no 2018.gada 12.februārim  līdz 2018.gada 16.februārim.