Pārbaudes darbu grafiks

Novembrī

sākumskolai  – skat.šeit novembris_sakumskola

pamatskolai – skat.šeit novembris_pamatskola

vidusskolai – skat.šeit novembris_vidusskola

 

Oktobrī

sākumskolai  – skat.šeit parbaudesdarbi_sakumskola_oktobris

pamatskolai – skat.šeit parbaudesdarbi_pamatskola_oktobris

vidusskolai – skat.šeit parbaudesdarbi_vidusskola_oktobris1