Pārbaudes darbu grafiks

Janvārī

sākumskolai  – skat.šeit janvaris_sakumskola

pamatskolai – skat.šeit janvaris_vidusskola1

vidusskolai – skat.šeit janvaris_vidusskola1