Pārbaudes darbu grafiks

Septembrī

sākumskolai  – skat.šeit

pamatskolai – skat.šeit

vidusskolai – skat.šeit