Pārbaudes darbu grafiks

Februārī

sākumskolai  – skat.šeit parbaudesdarbi_sakumskola_februaris

pamatskolai – skat.šeit  parbaudesdarbi_pamatskola_februaris

vidusskolai – skat.šeit parbaudesdarbi_vidusskola_februaris