Pārbaudes darbu grafiks

Maijā

sākumskolai  – skat.šeit parbaudesdarbi_sakumskola_maijs

pamatskolai – skat.šeit parbaudesdarbi_pamatskola_maijs

vidusskolai – skat.šeit parbaudesdarbi_vidusskola_maijs