Pārbaudes darbu grafiks

Novembrī

sākumskolai  – skat.šeit parbaudesdarbi_sakumskola_novembris

pamatskolai – skat.šeit parbaudesdarbi_pamatskola_novembris

vidusskolai – skat.šeit parbaudesdarbi_vidusskola_novembris