Biznesa spēļu nakts Lielvārdē

23.novembrī Nīcas vidusskolas 15 jaunieši devās uz Lielvārdes Edgara Kauliņa vidusskolu, lai piedalītos projekta “Esi Līderis!” Spēļu naktī “Ledlauži!”. Spēļu nakts ir izvērties par gadskārtēju pasākumu, ko jaunieši gaida ar nepacietību, lai Lasīt vairāk

Koris iegūst 2.vietu Lietuvā

23.novembra rītā skolas 5.-9.klašu koris (kopā ar kora vadītāju Līgu Ameriku-Ansiņu, koncertmeistari Dinu Sleži unn skolotāju Ivetu Roni) kārtoja ceļasomas un devās uz Vievis – nelielu pilsētu netālu no Viļņas -, lai Lasīt vairāk

Nīcas novada mazpulcēni Ventspilī

Piektdien, 26. oktobrī agri no rīta, Nīcas un Otaņķu mazpulcēni devās uz Kurzemes mazpulku projektu forumu Ventspilī. Forumā katrs mazpulcēns prezentēja savu īstenoto gada projektu un piedalījās mazpulcēnu lauku labumu  tirdziņā. Šogad Lasīt vairāk

Rīgas skolotāji ierodas pieredzes apmaiņā

Iespējams, daudziem šķiet, ka skolēnu rudens brīvlaiks (un arī citi brīvlaiki) ir atpūta arī skolotājiem. Tomēr realitāte ir pavisam cita – skolēni atpūšas, bet skolotāji strādā un mācās. Pilnveido zināšanas tālākizglītības kursos, Lasīt vairāk

Skolēni turpina arī šogad apmeklēt “Panākumu Universitāti”

27.septembrī Nīcas vidusskolas 10.-12.klašu 18 jaunieši devās uz BA “TURĪBU” Rīgā, lai piedalītos Panākumu Universitātes lekcijās- diskusijās “Ievads mūsdienu uzņēmējdarbības aktualitātēs”. Ar jauniešiem diskutēja motivātors, uzņēmējs, dzīves zinātnieks Niks Jansons, lekcijas moto Lasīt vairāk

 
Teksta un foto pārpublicēšanas gadījumā - obligāta atsauce uz mājas lapu

27.novembrī Nīcas vidusskolas 9.-12.klašu skolēniem notika nodarbība, kuras ietvaros profesionālās izaugsmes treneris Aleksis Daume pilnveidoja izpratni, ko nozīmē briedums un kas ir iniciācija. Mudināja skolēnus aizdomāties par to, cik svarīgi, bet vienlaikus grūti ir pārkāpt kādu noteiktu dzīves, karjeras slieksni, “izsist” sevi no katram tik ērtās komforta zonas!  Lektors skolēniem pilnveidoja izpratni par brieduma nozīmi dzīves un karjeras mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai. Stāstīja, cik daudz un dažādas iespējas patiesībā ir dotas jauniešiem gan skolās, gan Latvijā kopumā, aicinot to novērtēt un izmantot.
Lekcijas laikā bija vērojama skolēnu interese, dalīšanās ar savām domām un sajūtām par lektora teikto. Arī pedagogi atzina, ka bijis interesanti un guvuši sev kādu domu graudu, par ko aizdomāties!
Lekcijas beigās skolēni personīgi devās pie lektora, lai pateiktu patiesu paldies par dzirdēto, saprasto un tik aktuālo informāciju jauniešiem! Lekcija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants Vija Jurjeva

  • 6.12. vidusskolēni apmeklē Panākumu Universitātes lekciju – diskusiju “Karjeras plānošana un attīstīšana” Biznesa augstskolā Turība Rīgā.
  • 6.12. vidusskolas un pamatskolas basketbola komandas piedalās starpnovadu basketbola sacensībās Priekulē.

Arī šogad mūsu skolas skolēni ir drosmīgi un piesakās TV spēlei, saņemot uzaicinājumu piedalīties tajā. 30.novembrī plkst. 19.10 ieslēdz LTV1 un jūti līdz, kā veicās mūsu 8.klases skolniecei Sondrai.