Ārpusstundu darbs

Aicinām skolēnus iesaistīties interešu izglītībā un ārpusstundu nodarbībās!

Ārpusstundu nodarbību grafiks – fakultativu_laiki un pulcinu_laiki

 

Konsultāciju grafiks padziļinātai mācību priekšmetu apguvei – konsultacijas