Ārpusstundu darbs

Aicinām skolēnus iesaistīties interešu izglītībā un ārpusstundu nodarbībās!

Ārpusstundu nodarbību grafiks – pulcinu darba laiki

Konsultāciju grafiks padziļinātai mācību priekšmetu apguvei – konsultacijas