Ārpusstundu darbs

Aicinām skolēnus iesaistīties interešu izglītībā un ārpusstundu nodarbībās.

Sarakstu skat. šeit nodarbibu_saraksts_2017