Vecākiem

Nīcas vidusskola aicina 2018./2019.mācību gada topošās 1. klases vecākus uz informatīvu tikšanos par skolu, mācīšanās procesu un mācību vidi š.g. 20.februārī plkst.18.00 Nīcas vidusskolā!
Sīkāka informācija pa tel.nr. 26490767, direktores vietniece mācību darbā.

_______________________________________________________________

20.oktobrī (ceturtdien) Nīcas vidusskolā notiks Vecāku diena.

Dienas kārtība:

  • No plkst 8.30 – mācību stundu apmeklējums saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu vai tā izmaiņām.
  • No plkst.17.00 līdz 19.00 – pēc iepriekšējas pieteikšanās piedāvājam individuālas sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātājiem, psihologu, atbalsta personālu, skolas vadību.

Dienas laikā varēsiet izmantot iespēju pusdienot, apskatīt skolēnu darbu izstādes un iepazīt citas skolas aktivitātes.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu vecāku un pedagogu sarunu, lūdzam līdz 14.oktobrim pieteikties individuālajai sarunai.

Pieteikties direktores vietniecei mācību darbā Antrai Šakalei elektroniski e-klasē vai pa tālruni 26490767 (darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 SMS vai zvana veidā), norādot:

  • savu vārdu, uzvārdu,
  • skolēna vārdu, uzvārdu,
  • skolotāja vārdu, uzvārdu, ar kuru vēlaties tikties,
  • vēlamo laiku.

Uz tikšanos vecāku dienā!


2016.gada 31.martā – Vecāku diena

  • iespēja apmeklēt savu bērnu mācību stundas;
  • no 17.00 līdz 19.00  – individuālas sarunas vecākiem ar priekšmetu skolotājiem

 


2014.gada 23.septembrī plkst. 18.00 notiks Skolas padomes un Vecāku padomes sanāksme.

sīkāka informācija –  darbakartiba-23septembris

2014.gada 26.martā plkst.18.00 notika Nīcas novada konference “Palīdzēsim bērnam augt veselam”

sīkāka informācija –  darbakartiba  un lemumi