Vecākiem

Cienījamie vecāki!

30.oktobrī (otrdienā) Nīcas vidusskolā notiks Vecāku diena.

Dienas kārtība:

No plkst 8.30 – mācību stundu apmeklējums saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu vai tā izmaiņām.

No plkst.17.00 līdz 19.00 – pēc iepriekšējas pieteikšanās piedāvājam individuālas sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātājiem, atbalsta personālu, skolas vadību.

Dienas laikā varēsiet izmantot iespēju apskatīt skolas muzeju.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu vecāku un pedagogu sarunu, lūdzam līdz 26.oktobrim pieteikties individuālajai sarunai.

Pieteikties direktores vietniecei mācību darbā Antrai Šakalei elektroniski e-klasē, e-pastā antra.sakale@nica.lv vai pa tālruni 26490767 (darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 SMS vai zvana veidā), norādot:

savu vārdu, uzvārdu, skolēna vārdu, uzvārdu, skolotāja vārdu, uzvārdu, ar kuru vēlaties tikties,vēlamo laiku.

Uz tikšanos Vecāku dienā!