Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs – Nansija Čaure

Skolas psihologs – Zanda Jančauska

Logopēde – Ilva Brīvule

Bibliotekāre – Līga Filaka

Pedagogs karjeras konsultans – Elīna Krūma

Muzejpedagogs – Sandra Pankoka

Veselības vingrošana pedagogs – Indra Šīmane

Speciālie pedagogi – Līga Jaunzeme, Sandra Vadone, Irēna Laukgale, Ilva Rasa

Skolotāja palīgi – Antra Šakale, Līga Filaka, Sintija Šeidlere


Sociālā pedagoga darba laiks:

otrdienās un ceturtdienās no 8.30 līdz 16.30, 38.kabinetā, telefons  29463299

Psihologa darba laiks:

pirmdienās un trešdienās no 8.30 līdz 15.30, 38.kabinetā, telefons 25634373