Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs – Nansija Čaure

Skolas psihologs – Zanda Jančauska

Logopēde – Ilva Brīvule, Ieva Ķikute

Bibliotekāre – Līga Filaka

Veselības vingrošana – Indra Šīmane

Speciālais pedagogs – Līga Jaunzeme, Sandra Vadone

Skolotāja palīgs – Antra Šakale, Līga Filaka, Zane Kupše


Sociālā pedagoga darba laiks:

otrdienās un ceturtdienās no 9.00 līdz 15.00, 38.kabinetā, telefons  29463299

Psihologa darba laiks:

pirmdienās un trešdienās no 8.30 līdz 15.30, 38.kabinetā, telefons 25634373

 

Atbalsta personāla darba grafiks   Atbalsta personals