Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs – Nansija Čaure

Skolas psihologs – Zanda Jančauska

Logopēdes – Ilva Brīvule, Ieva Ķikute

Bibliotekāre – Līga Filaka

Pedagogs karjeras konsultans – Elīna Krūma

Muzejpedagogs – Sandra Pankoka

Veselības vingrošana pedagogs – Indra Šīmane

Speciālie pedagogi – Līga Jaunzeme, Sandra Vadone, Irēna Laukgale, Ilva Rasa

Skolotāja palīgi – Antra Šakale, Līga Filaka, Zane Kupše


Sociālā pedagoga darba laiks:

otrdienās un ceturtdienās no 9.00 līdz 15.00, 38.kabinetā, telefons  29463299

Psihologa darba laiks:

pirmdienās un trešdienās no 8.30 līdz 15.30, 38.kabinetā, telefons 25634373

 

Atbalsta personāla darba grafiks   Atbalsta personals