Skolas padome

Skolas padomes sastāvs (ievēlēts 2017.gada 26.janvāra konferencē)

Skolas padomes priekšsēdētājs: Mārtiņš Dāle

Sabiedrības pārstāvis: Izvirza Nīcas novada dome

Vecāku padome:

 1. Aija Blūma – 1.klase
 2. Raimonda Ābelīte – 2.klase
 3. Renārs Latvens – 3.klase
 4. Simona Saliete-Rudzīte – 4.klase
 5. Ieva Pelīte – 5.klase
 6. Oksana Luce – 6.klase
 7. Raivis Tapiņš – 7.klase
 8. Iveta Jākobsone – 8.klase
 9. Guntis Otaņķis – 9.klase
 10. Dace Vecbaštika – 10.klase
 11. Iveta Stase – 11.klase
 12. Daina Siksna – 12.klase

Skolēni:

 1. Skolēnu valdes prezidents (Artūrs Vecbaštiks)
 2. Skolēnu valdes pārstāvis (Anete Latakaite)
 3. Skolēnu valdes pārstāvis (Karlīna Miksone)

Pedagogu pārstāvji:

 1. Agita Mače
 2. Vineta Baltaiskalna
 3. Ilva Rasa

Direktore: Lāsma Petermane


 1.februārī Skolas padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Dāle administrāciju informēja par rezultātiem un atziņām no tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, kas notika 29.janvārī Rīgā.
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________________________________
 
Cienījamie Skolas padomes pārstāvji!

Mūsu skolas akreditācija notiks š.g. 6. un 7.februārī. Akreditācijas komisijas priekšsēdētājs izteica priekšlikumu tikties ar Skolas padomi 6.februārī plkst.18.00.
Lūdzu ieplānojiet šo laiku, lai varat ierasties skolā uz sarunu ar akreditācijas komisiju!

 

16.01.2018. Skolas padomes sēdes pieņemtie lēmumi:

 1. Organizēt Skolas padomes pārstāvju tikšanos ar IZM ministru K.Šadurski, lai  informētu par Nīcas un Rucavas novada iedzīvotāju viedokli par Nīcas vidusskolas pastāvēšanu un saņemt ministra skaidrojumu par vidusskolas nākotni. (Atb. M.Dāle)
 2. “Sirds pases” programmu skolā veikt ik pēc 3 gadiem. (Atb. L.Petermane)
 3. Uzlabot informācijas saturu un vizuālo noformējumu skolas mājaslapai. (Atb.L.Petermane)