Skolas padome

Skolas padomes sastāvs (ievēlēts 2017.gada 26.janvāra konferencē)

Skolas padomes priekšsēdētājs: Mārtiņš Dāle

Sabiedrības pārstāvis: Izvirza Nīcas novada dome

Vecāku padome:

 1. Agija Kaunese – 1.A klase
 2. Indra Radomišķe – 1.B klase
 3. Aija Blūma – 2.klase
 4. Raimonda Ābelīte – 3.klase
 5. Renārs Latvens – 4.klase
 6. Simona Saliete-Rudzīte – 5.klase
 7. Ieva Pelīte – 6.klase
 8. Oksana Luce – 7.klase
 9. Raivis Tapiņš – 8.klase
 10. Iveta Jākobsone – 9.klase
 11. Guntis Otaņķis – 10.klase
 12. Dace Vecbaštika – 11.klase
 13. Iveta Stase – 12.klase

Skolēni:

 1. Skolēnu valdes prezidents (Karlīna Miksone)
 2. Skolēnu valdes pārstāvis (Artūrs Vecbaštiks)
 3. Skolēnu valdes pārstāvis (Edgars Miķelis Kovaļskis)

Pedagogu pārstāvji:

 1. Agita Mače
 2. Vineta Baltaiskalna
 3. Ilva Rasa

Direktore: Lāsma Petermane


25.septembrī notiks Skolas padomes sēde Nīcas vidusskolā plkst. 18.00.

Darba kārtībā:

1. Mācību gada aktualitātes. /L.Petermane, I.Rone/

2. Skolēnu ēdināšana. /L.Petermane/

3. Organizatoriski jautājumi.

_______________________________________________________________________
 
 30.maijā notika Skolas padomes sēde.
Darba kārtība:
1. Par stipendijas piešķiršanu vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības ieguvējiem.
2. Skolas virtuves un ēdamzāles remonts.
3. Organizatoriski jautājumi.
 
Pieņemtie lēmumi:
1. Atbalstīt Pedagoģiskās padomes lēmumu pretendenta izvirzīšanai Finanšu ministrijas stipendijai.
_______________________________________________________________________
 
1.februārī Skolas padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Dāle administrāciju informēja par rezultātiem un atziņām no tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, kas notika 29.janvārī Rīgā.
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________________________________
 
Cienījamie Skolas padomes pārstāvji!

Mūsu skolas akreditācija notiks š.g. 6. un 7.februārī. Akreditācijas komisijas priekšsēdētājs izteica priekšlikumu tikties ar Skolas padomi 6.februārī plkst.18.00.
Lūdzu ieplānojiet šo laiku, lai varat ierasties skolā uz sarunu ar akreditācijas komisiju!

 

16.01.2018. Skolas padomes sēdes pieņemtie lēmumi:

 1. Organizēt Skolas padomes pārstāvju tikšanos ar IZM ministru K.Šadurski, lai  informētu par Nīcas un Rucavas novada iedzīvotāju viedokli par Nīcas vidusskolas pastāvēšanu un saņemt ministra skaidrojumu par vidusskolas nākotni. (Atb. M.Dāle)
 2. “Sirds pases” programmu skolā veikt ik pēc 3 gadiem. (Atb. L.Petermane)
 3. Uzlabot informācijas saturu un vizuālo noformējumu skolas mājaslapai. (Atb.L.Petermane)