Skolas padome

Skolas padomes sastāvs (ievēlēts 2017.gada 26.janvāra konferencē)

Skolas padomes priekšsēdētājs: Mārtiņš Dāle

Sabiedrības pārstāvis: Izvirza Nīcas novada dome

Vecāku padome:

 1. Raimonda Ābelīte – 1.klase
 2. Renārs Latvens – 2.klase
 3. Simona Saliete-Rudzīte – 3.klase
 4. Ieva Pelīte – 4.klase
 5. Oksana Luce – 5.klase
 6. Raivis Tapiņš – 6.klase
 7. Iveta Jākobsone – 7.klase
 8. Guntis Otaņķis – 8.klase
 9. Dace Vecbaštika – 9.klase
 10. Iveta Stase – 10.klase
 11. Daina Siksna – 11.klase
 12. Andris Vēliņš – 12.klase

Skolēni:

 1. Skolēnu valdes pārstāvis (2017.05.- Emīls Jansons)
 2. Skolēnu valdes pārstāvis (2017.05.- Laura Ziemele)
 3. Skolēnu valdes pārstāvis (2017.05. – Artūrs Vecbaštiks)

Pedagogu pārstāvji:

 1. Agita Mače
 2. Vineta Baltaiskalna
 3. Ilva Rasa

Direktore: Lāsma Petermane


2016.gada 1. decembrī plkst 18.00 Skolas padomes sēde.


 2016.gada 21. septembrī plkst 18.00 34. kabinetā notiks Skolas un Vecāku padomes sēde.

Darba kārtība sede_21.09.2016.